Supplerende Livrente med udbetalingsgaranti

Du kan få en ekstra livsvarig pension med udbetaling til dine efterladte, hvis du ikke selv når at få gavn af opsparingen.

Vi lever længere end nogensinde før, og det skal din pension være gearet til. Din pensionsordning her i Lægernes Pension sikrer dig et månedligt pensionsbeløb, så længe du lever. Men er beløbet stort nok til dit behov?

Også penge til familien

Måske har du overvejet at spare ekstra op til livsvarig pension. Du har mulighed for at lave en tillægsopsparing i Lægernes Pension, Supplerende Livrente, der på ét væsentligt punkt adskiller sig fra mange andre livrenteprodukter: Hvis du dør, inden pensionsudbetalingen er begyndt eller inden for de første 20 år efter, at pensionsudbetalingen er startet, bliver pengene udbetalt til dine efterladte. Det er altså en livrente med udbetalingsgaranti.

Renten, du får på livrenten, afhænger af afkastet i Lægernes Pension. I 2024 er kontorenten 2,36 pct. før pensionsafkastskat. 

I MIN PENSION under Supplerende Livrente kan du selv regne på, hvad det vil betyde for dig, hvis du sparer ekstra op på en livrente. Vi opretter livrenten, når vi har modtaget indskuddet fra dig (benyt knappen til højre). 

Du kan indbetale som privatperson, som selvstændig erhvervsdrivende eller via en arbejdsgiverordning. Kontakt os, hvis du ønsker at tegne en livrente med arbejdsgiverindbetaling, eller hvis du ønsker anden dækning til din ægtefælle.

Du kan indbetale til livrenten, fra du fylder 30 år, og indtil du fylder 75 år.

Som privatperson kan du i 2024 indbetale 58.100 kroner og få fuldt fradrag med det samme. Du kan også indbetale mere og fordele fradragene over 10 år. 

Første indbetaling skal være på mindst 2.000 kroner (efter arbejdsmarkedsbidrag), men efterfølgende er der ingen mindste grænse. Du kan indskyde op til 50 mio. kroner. Indskud derudover skal aftales med Lægernes Pension.

Hvis du ønsker at indbetale mere end 58.100 kroner (2024-sats) om året til en livrente, kan du få din arbejdsgiver til at indbetale for dig af din løn. Her er ingen beløbsgrænse, og du får skattefordel af hele beløbet samme år - det skal dog kunne indeholdes i din løn.

Din arbejdsgiver skal blot sørge for at øge den indbetaling, der i forvejen sker til din pensionsordning, og give os besked om, at det ekstra beløb er til en Supplerende Livrente.

Ring til os, så vi kan hjælpe dig og din arbejdsgiver eller skriv til os her, så vender vi tilbage til dig.

Som selvstændig kan du indbetale op til 30 procent af din virksomheds overskud på en Supplerende Livrente og få fuldt fradrag.

Hvis du sælger din praksis, kan du indskyde op til 3.162.500 kroner (2024) af din skattepligtige fortjeneste og fradrage det fuldt ud i indskudsåret. På den måde kan du helt eller delvist udskyde beskatningen af fx goodwill.

Hvis du vil dele din praksis med en eller flere andre læger – altså optage en medinteressent – anses det som en trinvis afståelse af virksomheden og berettiger også til, at du kan indbetale den skattepligtige fortjeneste på en pensionsordning. Muligheden gælder, hvis du er fyldt 55 år og har drevet selvstændig virksomhed i mere end ti år. Hvis du har nået tidligste pensionsudbetalingsalder, kan du starte udbetaling fra livrenten umiddelbart efter, at du har oprettet den.

Første indbetaling skal være på mindst 2.000 kroner (efter arbejdsmarkedsbidrag), men efterfølgende er der ingen mindste grænse. Du kan indskyde op til 50 mio. kroner. Indskud derudover skal aftales med Lægernes Pension.

Du kan indbetale til livrenten, fra du fylder 30 år, og indtil du fylder 75 år.

Du kan få pengene udbetalt på samme tid som din almindelige pension i Lægernes Pension.

Tjek din pensions-
udbetalingsalder

Du kan også udsætte udbetalingen, så bliver det månedlige beløb større. Eller du kan vælge at få mindre i starten og mere senere. Udbetalingsrækkefølgen af dine forskellige pensionsopsparinger og frie midler har nemlig stor betydning for, hvor meget du får i hånden efter skat. Spørg os om råd.

Du betaler almindelig indkomstskat af de løbende udbetalinger fra livrenten, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Udbetalingen skal startes senest, når du fylder 75 år.

I Lægernes Pension har den Supplerende livrente en indbygget ægtefælle/samleverpension, så din ægtefælle eller samlever får gavn af din livrente, hvis du dør først.

Dør du så tidligt, at du ikke selv får glæde af opsparingen, udbetaler vi værdien af opsparingen til din ægtefælle eller samlever. Dør du inden for de første 20 udbetalingsår, får din ægtefælle eller samlever udbetalt et beløb, der svarer til, at der i alt er udbetalt fra livrenten i 20 år. Beløbet udbetales over to år. For at kunne få udbetalt pension efter dig, skal din samlever være berettiget til det. Din ægtefælle/samlever skal betale almindelig indkomstskat af de løbende udbetalinger fra livrenten, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Hvis du ikke efterlader dig en pensionsberettiget ægtefælle eller samlever, bliver beløbet udbetalt som et engangsbeløb til dine nærmeste pårørende. Det samme gælder, hvis din ægtefælle/samlever får udbetaling fra din livrente og dør før, at der er udbetalt fra livrenten i to år. Der skal betales afgift til staten på 40 pct. og boafgift af engangsbeløb.

Dør du efter, at der er udbetalt fra livrenten i mindst 20 år, vil der ikke blive udbetalt mere fra livrenten.

Mere om samlevers
berettigelse til livrenten
 

Du kan få pengene udbetalt ved at tilbagekøbe livrenten, inden du begynder at få den udbetalt. Det kan dog være betinget af, at du kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Ved tilbagekøb skal du betale en afgift til staten på 60 pct.

Efter udbetalingerne er begyndt, kan livrenten ikke tilbagekøbes.

Ved udbetaling eller overførsel af din Supplerende Livrente kan der ske fradrag for kursværn, hvis værdien af aktiverne er mindre end størrelsen på pensionshensættelsen eller den særlige bonushensættelse.

Læs mere og hent dokumenter her