Bedre dækning

Du får bedre dækning, der tilpasser sig din livsfase

Med TraditionelPension kan du ikke selv tilpasse dine forsikringsdækninger. Det betyder, at du i dag selv skal købe supplerende dækninger, hvis du har behov for at være bedre dækket.
I Ny TraditionelPension er dækningerne automatisk tilpasset din livsfase og udvikling i løn. Dermed er du automatisk sikret – både nu og i fremtiden. Samtidig er det muligt at justere
dækningsgraden, hvis du ønsker det.

Hvis du mister evnen til at arbejde som læge, får du et beløb fra din pensionsordning i stedet for din løn. Sådan er det i dag, og sådan vil det fortsat være med Ny TraditionelPension. Med Ny TraditionelPension er dækning for tabt erhvervsevne generelt forbedret, og den stiger automatisk i takt med udviklingen i din løn. Hensigten er, at du får ca. 70% af en lægeløn op til et vist niveau. Børn under 21 år får årligt 40.000 kr., hvis du mister evnen til at arbejde som læge på grund af sygdom eller lignende, og du sparer derudover fortsat op til pensionsudbetaling.


Stemningsbillede

Hvis du dør før pensionsalderen, er de efterladte sikret et engangsbeløb. Din standarddækning udgøres af et engangsbeløb svarende til 3-4 gange af din årsløn op til et vist niveau. Det sker med indførslen af en livsforsikring, der automatisk stiger i takt med din lønudvikling. Har du sparet mere op til pension end den livsforsikring, der er tegnet, får de efterladte udbetalt den fulde opsparing. Den løsning adskiller sig fra den nuværende ordning, hvor du kun har mulighed for at vælge en ægtefællepension. Efterladte børn under 21 år får derudover 40.000 kr. årligt.


Stemningsbillede

Med Ny TraditionelPension bliver der desuden bedre mulighed for selv at bestemme, hvem livsforsikringen skal tilfalde ved dødsfald. Det behøver ikke, som i dag, at være en ægtefælle. Endelig bliver det mere enkelt, da udbetalingen omlægges fra at ske over en årrække til at være en samlet engangsudbetaling. Hvis du har en ægtefællepension, og har spørgsmål til overgangen, opfordres du til at kontakte Lægernes Pension for personlig rådgivning.