Mere transparens

Du får mere transparens med mulighed for markedsrente

Med den tilpassede pensionsordning får du større transparens i din pensionsordning. Det kommer særligt til udtryk ved, at der kan vælges mellem to pensionsordninger med forrentning baseret på enten gennemsnitsrente eller markedsrente.StemningsbilledeStemningsbillede

I dag har de fleste medlemmer TraditionelPension. I både TraditionelPension og i Ny TraditionelPension sker forrentning af pensionsopsparingen ved en kontorente, der udjævner afkast over årene. Det kaldes gennemsnitsrente, og den skal sikre en stabil forrentning af pensionsopsparingen. Med overgangen til Ny TraditionelPension får du mulighed for på sigt at skifte til FleksibelPension. I modsætning til forrentning med gennemsnitsrente har FleksibelPension markedsrente, hvor afkast fordeles løbende hvert år. Det bidrager til større transparens.Stemningsbillede

Med overgangen til Ny TraditionelPension lanceres også en opdateret og mere individualiseret brugerflade i Min Pension på pensionskassens hjemmeside www.lpb.dk. Det nye design er udviklet for at give dig bedre overblik og større gennemsigtighed over dækninger og pensionsopsparing. Det gør det lettere for dig at bruge den valgfrihed, som du har i dine dækninger og i din pensionsopsparing.