Sådan får du ny pensionsordning

Ny pensionsordning besluttet på generalforsamling 2024

I dag har de fleste medlemmer i Lægernes Pension en pensionsordning kaldet TraditionelPension. På generalforsamlingen d. 22 april 2024 besluttede de delegerede, at medlemmer skal flyttes fra TraditionelPension til en ny og tilpasset ordning.

Den hedder Ny TraditionelPension. 

Vi kontakter dig

I takt med, at medlemmer skal skifte ordning vil de blive orienteret af pensionskassen via e-Boks. Medlemmer vil ligeledes blive kontaktet forud for, at de får tilbud om at skifte til markedsrenteordningen, FleksibelPension. Det er op til hvert enkelt medlem, om vedkommende ønsker at skifte til FleksibelPension.

FleksibelPension er obligatorisk for medlemmer optaget i Lægernes Pension fra 1. januar 2023. Skiftet er derfor ikke relevant for dem.Stemningsbillede