Større valgfrihed

Du får mulighed for større frihed til at vælge dækninger og investeringsprofil

Med Ny TraditionelPension får du større frihed til at bestemme over dækninger og investeringer. Konkret kommer det til udtryk med mulighed for ratepension og med valgfrihed i dækninger. Hvis du vælger at skifte til FleksibelPension, kan derudover vælge investeringsprofil med høj, middel eller lav risiko.

Som noget nyt kan du under visse betingelser selv vælge at skrue op eller ned for størrelsen på din livsforsikring, der dækker i tilfælde af dødsfald før pension. På samme måde kan du selv vælge størrelsen af dækningen ved tab af erhvervsevne.


Stemningsbillede

Med Ny TraditionelPension bliver ratepension en del af din pensionsordning. Ratepensionen supplerer den livsvarige pensionsopsparing.

Med den livsvarige pension er du sikret en årlig udbetaling fra pensionsalderen og frem til død. Det sikrer et solidt fundament i pensionisttilværelsen. Ratepension bliver udbetalt over en begrænset årrække og giver ekstra økonomisk tryghed i årene efter overgang til pension.


En ratepension bliver som udgangspunkt udbetalt over 15 år, men du kan selv vælge, om en ratepension skal udbetales over 10 år eller op til 30 år. Du kan maksimalt indbetale 1/3 af din obligatoriske pensionsordning til ratepension. Ønsker du frivilligt at spare mere op til pension, er det efter de gældende skatteregler muligt at indbetale sammenlagt op til 63.100 kr. på ratepension i 2024. Når pensionsalderen er nået, er det muligt at ændre sin ratepension til en livsvarig pension. Kombinationen af de to pensionstyper giver lægerne større fleksibilitet og valgmuligheder.Stemningsbillede

Med Ny TraditionelPension får du derudover mulighed for en række frivillige tilvalg. Som noget nyt kan der eksempelvis tilvælges en udbetalingssikring, der medfører, at efterladte får udbetalt værdien af den livsvarige pension indtil det år, hvor du ville være fyldt 85 år.


Vælger du at skifte til FleksibelPension, kan du vælge imellem tre investeringsprofiler: Høj, middel eller lav. Fælles for alle investeringsprofiler gælder, at investeringsrisikoen tilpasses din livsfase, og derfor falder risikoen automatisk med alderen.Stemningsbillede