Priser & Vilkår

Vi lægger vægt på, at vores priser er konkurrencedygtige. Flere år i træk har Forbrugerrådet Tænk kåret Lægernes Bank som den billigste bank i Danmark. Og vi er endnu billigere, hvis du har din NemKonto hos os. Vi vil nemlig gerne belønne dig for at vælge Lægernes Bank som din foretrukne bank.  
   

Bedste priser

Stemningsbillede

Få svar
på dine spørgsmål