Lånepolitik

For at kunne få lån eller kredit i Lægernes Bank skal du være medlem af Lægernes Pension eller lægestuderende.

Lægernes Bank låner som udgangspunkt kun penge ud til kunder, som er

  • medlem af Lægernes Pension og bor fast i Danmark eller
  • lægestuderende og kan dokumentere optagelse på medicinstudiet.

Din ægtefælle eller samlever kan få sin egen konto og kredit på op til 100.000 kroner (efter almindelig kreditvurdering) og kan også være medkontohaver på dine lån og kreditter. 

Vi kreditvurderer alle låneansøgninger.

Vi skal bruge kopi af din seneste årsopgørelse fra Skat og de tre seneste lønsedler. Har din indkomst ændret sig væsentligt i negativ retning siden seneste årsopgørelse, eller ejer du anparter, skal du oplyse os om det.

Er du gift eller samlevende, skal vi have oplysninger og dokumentation fra begge parter, da vi i kreditvurderingen tager udgangspunkt i husstandens samlede økonomi.

Du skal være indforstået med, at banken indhenter relevante oplysninger om din økonomi. Det kan fx være i Lægernes Pension, Lægeforeningen, den digitale tingbog og RKI. Det er en forudsætning, at du ikke er registreret i RKI, og vi forbeholder os i øvrigt ret til at give afslag på ansøgning om kredit.

Vi fraråder generelt at optage lån i fast ejendom for at investere i værdipapirer.

Når du vælger at blive kunde i Lægernes Bank, har du også valgt vores selvbetjeningskoncept. Det betyder, at du selv styrer din økonomi i netbanken. Du skal sørge for, at der altid er dækning på din konto, inden du benytter dit betalingskort, da vi ikke accepterer overtræk. Det er muligt at få bevilget et midlertidigt overtræk i en periode, hvis du kontakter os. Overførsel af beløb mellem dine konti er også dit ansvar.

For at låne penge i Lægernes Bank må du ikke have fast bopæl i udlandet. Vi kan i særlige tilfælde dispensere for grænsegængere (Sverige og Tyskland). Hvis du flytter til udlandet, skal gælden betales tilbage. 

Opsparingsmedlemmer i Lægernes Pension kan ikke få lån/kredit i Lægernes Bank (et opsparingsmedlem er et medlem uden autorisation eller med midlertidig autorisation).