Lånepolitik

For at kunne få lån eller kredit i Lægernes Bank skal du være medlem af Lægernes Pension eller lægestuderende.

Lægernes Bank låner som udgangspunkt kun penge ud til kunder, som er

  • medlem af Lægernes Pension eller
  • lægestuderende og kan dokumentere optagelse på medicinstudiet.

Din ægtefælle eller samlever kan få sin egen konto og kredit på op til 100.000 kroner og kan også være medkontohaver på dine lån og kreditter, hvis I kreditgodkendes. 

For at kunne vurdere din låneansøgning skal vi kende dine økonomiske forhold.

Vi lægger vægt at sikre, at vores kunder har mulighed for at betale lån tilbage og ikke bliver sat i en uholdbar økonomisk situation.

Vi har typisk brug for at få seneste årsopgørelse fra Skat, de tre seneste lønsedler og budgetter. I nogle tilfælde kan vi have brug for andre dokumenter som købsaftale eller en ansættelseskontrakt. Vi kan tage sikkerhed i form af pant i aktiver, men det er altid kundens evne til at betale pengene tilbage, som vi lægger vægt på i vores kreditvurderingen.

Er du gift eller samlevende, skal vi have oplysninger og dokumentation fra jer begge, da vores kreditvurdering tager udgangspunkt i husstandens samlede økonomi.

Vi indhenter desuden  relevante oplysninger om din økonomi. Det kan fx være i Lægernes Pension, Lægeforeningen, den digitale tingbog eller RKI.

Vi forbeholder os i øvrigt ret til at give afslag på ansøgning om kredit eller lån.

Når du vælger at blive kunde i Lægernes Bank, har du også valgt vores selvbetjeningskoncept. Det betyder, at du selv styrer din økonomi i netbanken. Du skal sørge for, at der altid er dækning på din konto, inden du benytter dit betalingskort, da vi ikke accepterer overtræk. Det er muligt at få bevilget et midlertidigt overtræk i en periode, hvis du kontakter os.