Seks kvindelige medlemmer stævner Lægernes Pension

Seks kvindelige medlemmer har den 28. juni 2023 stævnet Lægernes Pension med påstand om, at pensionskassen har udsat dem for retsstridig forskelsbehandling i forhold til deres mandlige kolleger.

Lægernes Pension ønsker og arbejder for ligestilling blandt medlemmerne og har senest behandlet håndteringen af de såkaldte kønsopdelte pensionsordninger på pensionskassens ordinære generalforsamling den 24. april 2023. Lægernes Pension havde forinden offentliggjort et uafhængigt juridisk responsum, der blandt andet konkluderede, at det kun i meget begrænset omfang er muligt at ændre i de eksisterende aftaler om kønsopdelte pensioner, som var standard i pensionsbranchen indtil en lovændring i 1999.

Lægernes Pension vil nu gennemgå den fremsendte stævning og forberede sagens behandling. Lægernes Pension har ikke yderligere kommentarer til den verserende sag.