Generalforsamling 2023

Der blev afholdt generalforsamling i Lægernes Pension den 24. april 2023 kl. 13.00 som delvis elektronisk generalforsamling. Beretning og regnskab blev godkendt.

Redegørelse og referat fra generalforsamlingen finder du herunder.

a. Valg af dirigent
b. Godkendelse af forretningsorden for afvikling af generalforsamlingen
c. Bestyrelsens beretning om pensionskassens virksomhed i det forløbne år
d. Forelæggelse af årsrapport 2022 til godkendelse
e. Fastsættelse af medlemsbidrag
f. Orientering om arbejdet med FleksibelPension til øvrige medlemmer
g. Orientering om juridisk responsum om mulighed for indførelse af fælleskønsgrundlag for medlemmer på kønsopdelt grundlag i Lægernes Pension
h. Forslag fra bestyrelsen, delegerede eller medlemmer
i. Godkendelse af lønpolitik
j. Bestyrelsens vederlag
k. Valg af bestyrelse
l. Valg af revisorer
m. Eventuelt

Under punkt h vil følgende forslag blive behandlet:

Forslag 1 fra listen Læger for Klimaet
Forslag om henstilling til skærpet stemmepolitik på klimaområdet.

Forslag 2 fra listen FADL
Forslag til vedtægtsændring om afholdelse af delegeretvalg hvert år.

Forslag 3 fra bestyrelsen
Bemyndigelse til bestyrelsen til at kunne anmelde de på generalforsamlingen vedtagne ændringer.