Generalforsamling 2024

Lægernes Pension afholdt generalforsamling den 22. april 2024 kl. 13:00 på
Scandic Spectrum, Kalvebod Brygge 10, 1560 København V.

Beretning og regnskab blev godkendt.
Læs referat og redegørelse fra generalforsamlingen herunder:

a. Valg af dirigent
b. Godkendelse af forretningsorden for afvikling af generalforsamlingen
c. Bestyrelsens beretning om pensionskassens virksomhed i det forløbne år
d. Forelæggelse af årsrapport 2023 til godkendelse
e. Fastsættelse af medlemsbidrag
f.  Forslag fra bestyrelsen, delegerede eller medlemmer
g. Godkendelse af lønpolitik
h. Bestyrelsens vederlag
i.  Valg af bestyrelse
j.  Valg af revisorer
k. Eventuelt

Under punkt f. vil følgende forslag blive behandlet:

Forslag 1 fra Bestyrelsen

Præsentation og godkendelse af pensionsregulativ for Ny TraditionelPension samt bemyndigelse til bestyrelsen om konvertering af medlemmer.

 

Forslag 2 fra listen Ansvarlig Investering

Skærpet politik for investeringer i lande, som udfører eller er under begrundet mistanke for at udføre folkedrab eller krigsforbrydelser.

 

Forslag 3 fra listen Ansvarlig Investering

Skærpet politik for investeringer i lande, som udfører statslig tortur inden for landets grænser.

 

Forslag 4 fra listen Ansvarlig Investering

Skærpet politik for investeringer i lande, som udfører dokumenterede og systematiske angreb på sundhedsvæsenet mv.

 

Forslag 5 fra listen Ansvarlig Investering

Skærpet politik for investeringer i lande, som foretager en pågående besættelse.

 

Forslag 6 fra listen Ansvarlig Investering

Skærpet politik for investeringer i lande, som i lovgivningen diskriminerer på baggrund af race/etnisk oprindelse eller religiøs overbevisning.

 

Forslag 7 fra listen Ansvarlig Investering

Saudi-Arabien tilføjes listen over lande, som Lægernes Pension ikke skal investere i (negativlisten).

 

Forslag 8 fra listen Ansvarlig Investering

Israel tilføjes listen over lande, som Lægernes Pension ikke skal investere i (negativlisten).

 

Forslag 9 fra listen Ansvarlig Investering

Israelske selskaber tilføjes listen over selskaber, som Lægernes Pension ikke skal investere i (negativlisten).

 

Forslag 10 fra listen Læger For Klimaet

Integration af vurdering af klimarisici ved investeringer i statsobligationer.

 

Forslag 11 fra listen Lige Pension

Forslag til ændring af vedtægtens § 10, nr. 2, om indstillingsretten af lægelige medlemmer til bestyrelsen.

 

Forslag 12 fra listen Lige Pension

Henstilling til bestyrelsen om at opsige samarbejdsaftaler med advokatfirmaet Bech-Bruun.

 

Forslag 13 fra listen Lige Pension

Forslag om eksterne bestyrelsesmedlemmers uafhængighed.

 

Forslag 14 fra Bestyrelsen

Bemyndigelse til bestyrelsen til at kunne anmelde de på generalforsamlingen vedtagne ændringer.