Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024 bliver afholdt 22. april kl. 13:00 på Scandic Spectrum, Kalvebod Brygge 10, 1560 København V.

Delegeretvalg
Medlemmerne har valgt delegerede til generalforsamlingen i 2024 og 2025.

Delegerede til generalforsamling i Lægernes Pension vælges blandt medlemmerne. Generalforsamlingen består af op til 125 delegerede, der bliver valgt for to år ad gangen med virkning fra 15. februar i valgåret. Der var opstillet flere end 125 kandidater i år, hvorfor der er afholdt valg. Medlemmer af Lægernes Pension kunne stemme ved valget, som foregik digitalt fra 19. januar til 7. februar 2024.

8.889 medlemmer har stemt på, hvem de ønsker som delegerede i 2024 og 2025. Stemmeprocenten var 18,4. Optælling af stemmer er foretage under kontrol af revisionsselskabet EY.

I boksene til højre kan du se, hvem der er valgt som delegerede. Stemmefordelingen på de opstillede lister og kandidater fremgår også af boksene.

Hvem kan deltage i generalforsamlingen?
Medlemmer af Lægernes Pension har ret til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet. Det er dog kun de delegerede, der har stemmeret. Læs mere.

Valgregler