Bestyrelser

Her finder du en oversigt over koncernens bestyrelser og bestyrelsesmedlemmerne. 

Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Ifølge pensionskassens vedtægt skal fire bestyrelsesmedlemmer være medlemmer af Lægernes Pension. Tre bestyrelsesmedlemmer må ikke være læger og skal tilsammen have kendskab til forsikring, jura, regnskab, økonomi og den finansielle sektor. Ét af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængig af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision.

   
Stemningsbillede    Tina Øster Larsen
Formand
Ikke-lægeligt bestyrelsesmedlem
   
Stemningsbillede
Rune Petring Hasselager
Næstformand
Medlem af Lægernes Pension og YL
   
Stemningsbillede
Helle Søholm
Medlem af Lægernes Pension og YL
   
Stemningsbillede Jakob Lager
Medlem af Lægernes Pension og FAS
   
Stemningsbillede Ulla Hansen
Medlem af Lægernes Pension
   
Stemningsbillede Claus Jørgensen
Investeringsdirektør
Ikke-lægeligt bestyrelsesmedlem
   
Stemningsbillede Niels Olsen
Direktør
Ikke-lægeligt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der udpeges af bestyrelsen i Lægernes Pension. 

Stemningsbillede    

Tina Øster Larsen
Formand
Advokat, cand.jur.

         
Stemningsbillede

Niels Olsen
Næstformand
Direktør

   
Stemningsbillede
 

Rune Petring Hasselager
Medlem af Lægernes Pension og YL

       
Stemningsbillede Vagn Wulf Holm
Direktør
    
Stemningsbillede

Claus Jørgensen
Investeringsdirektør

   

Peter Wengler-Jørgensen
Formand
Advokat

Lotte Mollerup
Independent Senior Advisor

Mads Hørberg
Direktør

Chresten Dengsøe
Formand
Adm. direktør   

Peter Wengler-Jørgensen
Advokat    

Lotte Mollerup
Independent Senior Advisor

Mads Hørberg
Direktør

Lægernes Pension har et revisionsudvalg, som består af Niels Olsen (formand), Claus Jørgensen og Rune Petring Hasselager.

Niels Olsen er uafhængig af virksomheden og har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision, jf. bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Revisionsudvalget behandler også forhold for datterselskabet Lægernes Bank.