Samarbejder

Lægernes Pension og Lægernes Bank samarbejder med en række serviceudbydere og modtager i nogle tilfælde provision/præmiering.

Samarbejdsaftaler

Forenede Gruppeliv

 

Lægernes Pension og Lægernes Bank tilbyder via Lægeforeningen gruppelivsforsikringer i Forenede Gruppeliv A/S til pensionskassens medlemmer og deres ægtefæller. Der udbetales ikke provision til pensionskassen eller banken.

AP Pension

 

Lægernes Pension har indtil udgangen af 2020 tilbudt erhvervsudygtighedsforsikringer til sine medlemmer via et samarbejde med AP Pension. Lægernes Pension modtager porteføljeprovision for administration af bestanden af forsikringsordninger og oplyser størrelsen på forespørgsel.

MasterCard Payment Services

 

Lægernes Bank udbyder Betalingsservice. Banken får dækket sine omkostninger ved etablering og administration af aftalen.

VISA/Dankort

 

Lægernes Bank udbyder VISA/Dankort og Visa Debit-kort. Banken modtager omsætningsprovision.

SEB Kort

 

Lægernes Bank udbyder Eurocard/Mastercard i samarbejde med SEB Kort. Banken modtager ikke provision.

Apple Pay

Lægernes Bank tilbyder Apple Pay. Banken modtager ikke provision fra Apple Pay. Banken modtager omsætningsprovision relateret til brugen af VISA/Dankort og Visa Debit-kort.

Lægernes Invest

 

Lægernes Bank har indgået aftale med Investeringsforeningen Lægernes Invest om markedsføring af andele i foreningens afdelinger. Banken modtager ikke provision herfor. 

Lægernes Bank har indgået aftale med investeringsforeningen Lægernes Invest om rådgivning af foreningen om valg og vurdering af investeringsunivers og samarbejdspartnere mv. For denne aftale modtager banken rådgivningshonorar.

Totalkredit 

Lægernes Bank samarbejder med Totalkredit. Banken modtager provision for at afdække kreditrisikoen samt vederlag for udført arbejde.