Lægernes Pension

Lægernes Pension skal sikre lægerne pension og finansiel service gennem en veldrevet pensionskasse, bank og investeringsforening. På den måde bidrager vi til at skabe økonomisk tryghed i arbejdsliv og pensionisttilværelse for lægerne og deres familier. Pensionskassen er for alle, der har autorisation som læge, og for medicinstuderende. Medlemskabet er obligatorisk for læger, der er omfattet af kollektiv overenskomst. 9 ud af 10 læger i Danmark er medlemmer af Lægernes Pension.

Lægernes Pension er ejet af medlemmerne, og vi har ingen eksterne ejere, der skal have del i overskuddet. Alle pengene går til lægernes pensioner.

Vi er kun til for lægerne og kan tage hensyn til deres særinteresser og behov. Medlemmet har en obligatorisk pensions- og forsikringsdækning og kan tilpasse dækningen ved behov. Rammes medlemmet af sygdom og mister evnen til at arbejde som læge, er medlemmet ikke tvunget til at skifte erhverv. Vi forsikrer erhvervsevnen som læge – og ikke blot den generelle erhvervsevne.

Med sine 50.000 medlemmer er Lægernes Pension ikke blandt de største. Til gengæld er indbetalingerne store, og medlemsformuen var på godt 110 mia. kroner i 2022.

Lægernes Pension er under tilsyn af Finanstilsynet.

Lægernes Pension blev stiftet i 1946 og hed oprindeligt Lægernes Pensionskasse. 

I 1987 blev pensionskassen delt. Den gamle pensionskasse fik navnet "Lægernes Pensionskasse Under Afvikling". Den ophørte med at modtage indbetalinger 31. marts 1987. Samtidig blev der oprettet en ny pensionskasse, "Lægernes Pensionskasse", som fra da af modtog indbetalingerne. Opsplitningen af pensionskassen skal ses på baggrund af realrenteafgiften, som blev indført i 1983.

I 1992 oprettede pensionskassen Lægernes Pensionsbank som et datterselskab.

I 2003 blev Lægernes Pensionskasse og Lægernes Pensionskasse Under Afvikling (samt yderligere en pensionskasse, "Lægernes Enkekasse") fusioneret til én juridisk enhed. Den fortsættende pensionskasse fik navnet Lægernes Pensionskasse.

I slutningen af 2004 oprettede Lægernes Pensionskasse sin egen investeringsforening, Lægernes Pensionsinvestering.

I 2016 skiftede pensionskassen navn til Lægernes Pension - pensionskassen for læger. I daglig tale Lægernes Pension.