Lægernes Pension

Lægernes Pension blev stiftet i 1946 og har ca. 90 pct. af alle læger i Danmark som medlemmer. Pensionsordningen er obligatorisk for læger, der er omfattet af kollektiv overenskomst.

Lægernes Pension har til formål at sikre medlemmerne pension, når de når pensionsalderen eller bliver invalide, og at sikre deres efterladte pension.

Med sine 50.000 medlemmer er Lægernes Pension ikke blandt de største. Til gengæld er indbetalingerne store, og medlemsformuen rundede 120 mia. kroner i 2021.

95 pct. af medlemmerne har en pensionsordning, der er investeret i aktiver med mulighed for høje afkast. Pensionen er ikke garanteret, men er sikret mod store tab ved kursfald. De øvrige 5 pct. har valgt at beholde den oprindelige ordning, der giver dem en fast garanteret pension uanset, hvordan rente og levetid udvikler sig.

Medlemmerne kan vælge mellem flere dækninger i den obligatoriske pensionsordning og kan supplere med forskellige opsparing- og forsikringsordninger, fx livrente, ratepension, livs- og erhvervsudygtighedsforsikringer.

Lægernes Pension hed oprindeligt Lægernes Pensionskasse, men ændrede i 2016 navn til Lægernes Pension - pensionskassen for læger. I daglig tale Lægernes Pension.

Lægernes Pension er under tilsyn af Finanstilsynet.

Lægernes Pensionskasse blev oprettet i 1946.

I 1987 blev pensionskassen delt. Den gamle pensionskasse fik navnet "Lægernes Pensionskasse Under Afvikling". Den ophørte med at modtage indbetalinger 31. marts 1987. Samtidig blev der oprettet en ny pensionskasse, "Lægernes Pensionskasse", som fra da af modtog indbetalingerne. Opsplitningen af pensionskassen skal ses på baggrund af realrenteafgiften, som blev indført i 1983.

I 1992 oprettede pensionskassen Lægernes Pensionsbank som et datterselskab.

I 2003 blev Lægernes Pensionskasse og Lægernes Pensionskasse Under Afvikling (samt yderligere en pensionskasse, "Lægernes Enkekasse") fusioneret til én juridisk enhed. Den fortsættende pensionskasse fik navnet Lægernes Pensionskasse.

I slutningen af 2004 oprettede Lægernes Pensionskasse sin egen investeringsforening, Lægernes Pensionsinvestering.