Solvens

Pensionskasser og forsikringsselskaber skal indberette tal for solvensen til Finanstilsynet. Ved den seneste indberetning til Finanstilsynet havde Lægernes Pension en pæn overdækning i forhold til begge krav til basiskapitalen. I tabellen vises udviklingen i basiskapital, kapitalkrav og overdækning. 

  

Lægernes Pensions kapitalgrundlag i mio. kroner        

Faktisk basiskapital

Solvenskapitalkravet 1)

Overdækning

til solvenskapitalkravet 2)

2023 juni 12.814 4.854 7.960
2023 marts 13.448 4.611 8.837
2022  13.166 4.789 8.377
2021  11.963 4.953 7.010
2020  10.647 4.287 6.360
2019 10.049 2.210 7.839
2018  9.000 2.937 6.063
2017 9.451 3.350 6.101
2016  8.535 2.787 5.748

2015 

8.185

1.800

6.385

2014 

8.103

2.016

6.087

2013

7.889

1.185

6.704

2012

7.336

1.424

5.912

1) Solvenskapitalkravet er den kapital, der er tilstrækkelig og passende til at dække pensionskassens risici og er opgjort efter bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen (BEK nr. 1164 af 31/10/2017).
2) Overdækning til solvenskapitalkravet er forskellen mellem den faktiske basiskapital og solvenskapitalkravet.