Solidt fundament

Din ordning i Lægernes Pension danner et solidt fundament for din samlede pensionsdækning. Ordningen indeholder livsvarig pension, der sikrer dig pensionsdækning hele livet. Du risikerer derfor ikke, at pengene slipper op, så du må nøjes med at leve af folkepensionen.

Men ordningen indeholder mere end det. Den dækker nemlig typisk også ved invaliditet, sygdom og død og sikrer dig og din familie igennem livet.

Stemningsbillede

Sådan
er du dækket