Selskabsledelse

Der stilles i reguleringen af den finansielle sektor detaljerede krav til ledelsen og styringen af Lægernes Pension & Bank. Herudover har vi valgt at forholde os til anbefalinger for god selskabsledelse for børsnoterede selskaber for at understøtte, at vores ledelse og styring er på niveau med best practice for de danske børsnoterede selskaber.

Lægernes Bank er medlem af Finans Danmark og arbejder som følge heraf med ledelse og styring ud fra det seneste ledelseskodeks for danske pengeinstitutter.

Vi har særligt fokus på at sammensætte den øverste ledelse på en måde, som sikrer, at pensionsmedlemmernes interesser varetages i selskabets ledelse og styring. Det betyder blandt andet, at mere end halvdelen af bestyrelsesposterne i Lægernes Pension varetages af læger, som er medlem af pensionskassen. 

Lægernes Pension følger desuden anbefalingerne for aktivt ejerskab.