Selskabsledelse

Den finansielle regulering stiller detaljerede krav til ledelsen og styringen af Lægernes Pension & Bank. Der er f.eks. både individuelle og kollektive krav, der skal være opfyldt ved indtrædelsen i bestyrelsen og løbende under bestyrelsens arbejde. Herudover forholder vi os også løbende til anbefalingerne for god selskabsledelse for børsnoterede selskaber for at understøtte et ønske om, at være på niveau med ’best practice’ for børsnoterede selskaber i det omfang det giver mening.

Vi har særligt fokus på at sammensætte den øverste ledelse på en måde, som sikrer, at pensionsmedlemmernes interesser varetages i selskabets ledelse og styring. Det betyder blandt andet, at mere end halvdelen af bestyrelsesposterne i Lægernes Pension varetages af læger, som er medlem af pensionskassen. 

Lægernes Pension følger desuden anbefalingerne for aktivt ejerskab.