FleksibelPension er vedtaget af Generalforsamlingen

På en ekstraordinær generalforsamling den 5. december 2022 har pensionskassens delegerede vedtaget, at FleksibelPension skal være obligatorisk ordning for alle nye medlemmer fra 2023. Forinden har den nye pensionsordning været i høring hos lægernes forhandlingsberettigede organisationer. 

FleksibelPension til dig, der allerede er medlem

På den ordinære generalforsamling i april 2023 forventer vi at præsentere planer for, hvordan de læger, der har den nuværende pensionsordning TraditionelPension, kan få mulighed for at skifte til FleksibelPension. Det gælder de læger, der blev færdiguddannet inden 2023.

Det kommer du til at høre meget mere om bl.a. her på hjemmesiden og i medlemsbladet Pecunia, som vi sender til dig efter generalforsamlingen i 2023.