Børneopsparing

En børneopsparing er et godt tilskud til begyndelsen på et voksenliv. 

Børneopsparingen er en bunden opsparingskonto, som du kan oprette til børnene i dit liv.

Du kan indsætte op til 6.000 kr. om året og højst 72.000 kr. i alt. Du bestemmer selv, hvor meget der skal indbetales hvert år og hvor ofte, der skal indbetales. Du kan fx vælge en fast månedlig overførsel, der sker automatisk, eller selv overføre penge i netbanken fra gang til gang.

Hvornår får barnet pengene?

Pengene bliver udbetalt som et engangsbeløb til barnet, typisk når det fylder 18 år, og senest det år barnet fylder 21 år. Det vælger du, når du opretter kontoen.

En børneopsparing kan oprettes af barnets forældre (også adoptiv-, sted- og plejeforældre). Kontoen skal være oprettet senest i det kalenderår, hvor barnet fylder 14 år.

Kontoen tilhører barnet og skal lyde på barnets navn. 

Barnet må kun have én børneopsparingskonto. Har barnet i forvejen en børneopsparing i et andet pengeinstitut, kan den overføres til Lægernes Bank.

Opret børneopsparing

Børneopsparingen forrentes med en kontorente, som du finder her. Du kan i stedet vælge at investere hele eller dele af opsparingen i værdipapirer. 

 Du skal være opmærksom på, at

  • investering i værdipapirer kan give både gevinst og tab
  • der må maksimalt investeres 20% i en enkelt aktie, dog altid op til to års indskud svarende til 12.000 kr. (begrænsningen gælder ikke for investeringsforeninger)
  • der er omkostninger ved at investere i værdipapirer, herunder handelsomkostninger ved frigivelse af børneopsparingen
  • omkostninger ved hyppige omlægninger hurtigt kan spise gevinster op.

I stedet for at investere pengene selv, kan du benytte LB Puljeinvest, hvor vi plejer og overvåger investeringen for dig.

Få mere at vide om
LB Puljeinvest

I bindingsperioden er renter og andet afkast på børneopsparingen skattefri, både for barnet og for den, der indbetaler på kontoen.

Når bindingsperioden udløber, kan pengene (inkl. renter og afkast) frit hæves uden beskatning. Hæves pengene ikke, beskattes saldoen og de renter og afkast, der tilskrives efter bindingsperiodens udløb, som ved en almindelig bankkonto.