Fortrydelsesret

Her kan du læse om dine muligheder for at fortryde en aftale.

Hvis du fortryder en aftale, du har indgået med Lægernes Bank, har du ifølge Forbrugeraftalelovens § 17 ret til at få aftalen annulleret inden for 14 dage, hvis aftalen er:

  • en fjernsalgsaftale, dvs. at aftalen er indgået ved brug af fjernkommunikation, fx via telefonen eller netbanken (uden fysisk kontakt), og at det er sket som et led i et system for fjernsalg.
  • indgået uden for Lægernes Banks lokaler, fx på et møde på din bopæl.

Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om:

  • Optagelse af realkreditlån og handel med realkreditobligationer, herunder fastkursaftaler.
  • Værdipapirer eller finansielle tjenesteydelser, hvis værdipapirets eller tjenesteydelsens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet.
Læs mere og hent dokumenter her