Bliver skilt

Hvis du bliver skilt, separeret eller flytter fra din samlever, bør du overveje, om du har den rette pensionsordning.

Har du pensionsordning med ægtefælle-/samleverpension (ordning 1 eller 3), skal du være opmærksom på to ting:

  • din mulighed for at skifte pensionsordning, hvis du ikke er fyldt 65 år
  • din fraskilte ægtefælles ret til pension efter dig.

Har du i forvejen pensionsordning uden ægtefælle-/samleverpension (ordning 2), bør du overveje, om den begunstigelse, du har på din pensionsordning, skal laves om.

Du kan skifte ordning, indtil du fylder 65 år eller går på pension.

Hvis du bliver skilt, separeret eller flytter fra din samlever, har du mulighed for at skifte fra pensionsordning med ægtefælle- og samleverpension (ordning 1 og 3) til pen­sionsordning uden ægtefælle- og samleverpension (ordning 2). Du kan skifte ordning, uden at du behøver give Lægernes Pension nye helbredsoplysninger. 
 

Skift ordning

Hvis din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle har bevaret retten til ægtefællepension, vil det kræve hans/hendes samtykke  at skifte fra pensionsordning med ægtefællepension til ordning uden ægtefællepension.

Er du blevet separeret eller skilt efter 2006 og har bidragspligt i en tidsbegrænset periode, kan du skifte uden samtykke.