Skifter job

Når du skifter job, kan dine pensionsforhold ændre sig.

Hvis du bliver praktiserende læge, ansat som tjenestemand eller privatansat fx i en medicinalvirksomhed, har det betydning for din pension i Lægernes Pension. Det gælder også, hvis du tager orlov eller flytter til udlandet.

Når du er alment praktiserende læge, praktiserende øjenlæge eller øre-, næse-, og halslæge, vil medlemsbidraget blive indbetalt via Regionernes Lønnings- og Takstnævn i den region, hvor du har din praksis. Det er aftalt i lands­overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og PLO eller FAS.

Når du bliver ansat som tjenestemand, begynder du at optjene pension i tjenestemandspensionssystemet. I den forbindelse skal du beslutte, hvad der skal ske med den pensionsopsparing, du har optjent under din tidligere overenskomstansættelse.

Enten kan du lade opsparingen blive i Lægernes Pension, eller også kan du flytte opsparingen til tjenestemandssystemet, hvor du kan tilkøbe anciennitet for formuen. Du bliver senest ved din fastansættelse kontaktet af den region, du er ansat i.

Du kan godt være betalende medlem af Lægernes Pension, selvom du ikke er ansat under en kollektiv overenskomst. Som selvstændig erhvervsdrivende (fx hvis du er fuldtidspraktiserende speciallæge eller har egen konsulentvirksomhed) kan du selv indbetale til Lægernes Pension, og hvis du er privatansat, fx i en medicinalvirksomhed, skal din arbejdsgiver være villig til at administrere indbetalingerne. 

Under orlov stopper indbetaling til Lægernes Pension. Du skal så tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning.

Får du job i udlandet, stopper indbetalingerne til Lægernes Pension.  Du skal så tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning.