Stifter familie

Når du bliver gift eller flytter sammen med din kæreste, skal du være opmærksom på, om du har den pensionsordning, der passer bedst til din situation.

Din pensionsordning i Lægernes Pension består typisk af:

  • livsvarig pension til dig
  • dækning, hvis du bliver invalid eller ramt af visse kritiske sygdomme
  • pension til dine børn under 21 år, hvis du bliver syg, dør eller går på pension.

Derudover kan du vælge imellem, om din ordning skal indeholde:

  • 10-årig eller livsvarig pension til din ægtefælle/samlever ved din død
  • eller engangsydelse, hvis du dør, inden folkepensionsalderen (dog mindst 67 år), og før du går på pension.

Med ægtefællepension
Nogle pensionsordninger indeholder også en pension til din ægtefælle eller samlever, når du dør.

  • I ordningen med livsvarig ægtefællepension bliver pensionen udbetalt løbende til din ægtefælle eller samlever fra din død, og så længe han eller hun lever. Du betaler selv for ægtefælle-/samleverpensionen, og pengene tages af din pension og invalidepension, som bliver 17-20 pct. mindre. Du bør derfor ikke vælge en ordning med ægtefællepension, hvis du er enlig. 
  • I ordningen med 10-årig ægtefællepension bliver pensionen udbetalt løbende til din ægtefælle eller samlever i 10 år fra din død. Du betaler selv for ægtefælle-/samleverpensionen, og pengene tages af din pension og invalidepension, som bliver 11-13 pct. mindre. Du bør derfor ikke vælge en ordning med ægtefællepension, hvis du er enlig.

Din ægtefælle kan vælge et aldersafhængigt tillæg oveni grundbeløbet ved din død. Hertil kommer pensionisttillægget på 10 pct. (2023), der som hovedregel udbetales til ordninger med betinget garanti. Pensionisttillægget beregnes af både grundbeløb og aldersafhængigt tillæg. Du kan se størrelsen af grundbeløb, pensionisttillæg og aldersafhængigt tillæg i MIN PENSION under Udbetalinger.  

Uden ægtefællepension
Pensionsordningen uden ægtefællepension indeholder et engangsbeløb til dine efterladte, hvis du dør inden folkepensionsalderen (dog mindst 67 år), og før du går på alderspension.

Din egen pension og invalidepension bliver højere, når du vælger denne ordning, fordi der ikke skal sættes penge af til pension til din ægtefælle eller samlever.

Ordningen er ikke kun til enlige, men kan også være relevant, hvis du er gift eller samlevende og mener, at engangsydelsen ved død er tilstrækkelig til at sikre dine efterladte økonomisk. Den kan også være relevant for dig, hvis betingelserne for udbetaling af samleverpension ikke er opfyldt.

Valg af ordning 
Når du bliver medlem af Lægernes Pension, skal du vælge ordning. Hvis du intet gør, får du som udgangspunkt ordning med 10-årig ægtefællepension.

Du har mulighed for at skifte ordning, hvis du endnu ikke er fyldt 65 år eller er gået på pension.

Du kan skifte ordning, indtil du fylder 65 år eller går på pension.

Hvis du bliver gift 
Hvis du bliver gift, kan du inden et halvt år efter vælge om mellem ordningerne i Lægernes Pension. 

Hvis du flytter sammen med din kæreste
Hvis du er ugift, men samlevende, kan du skifte pensionsordning senest et halvt år efter, at en række betingelser er opfyldt. Du skal bl.a. kunne have indgået ægteskab/registreret partnerskab med samleveren, I skal have haft fælles bopæl i to år eller vente, have eller have haft et barn sammen. En række andre betingelser skal også være opfyldt. 

Vil du skifte på et senere tidspunkt, gælder der særlige regler, som du kan læse om i pjecen Sådan er du dækket nederst på siden. Her kan du også få mere at vide om samleverreglerne.

Skift ordning

Hvis du har børn (gælder også adoptivbørn) på det tidspunkt, hvor du går på pension, har de ret til børnepension indtil de fylder 21 år. Det gælder både, når du bliver alderspensioneret, og hvis du skal på invalidepension. Børnepensionen udgør 20 pct. af din alders- eller invalidepension (grundpension) pr. barn på første udbetalingstidspunkt.

Hvis du dør, før dine børn fylder 21 år, udbetaler Lægernes Pension børnepension til hvert barn, indtil barnet fylder 21 år. Børnepensionen udgør på første udbetalingstidspunkt 20 pct. af det, du ville have fået i invalidepension (grundpension).

Stedbørn har også ret til børnepension, hvis de er blevet forsørget af dig, inden de fyldte 18 år, og inden du fyldte 65 år. Stedbørn er din ægtefælles børn fra tidligere forhold. En ugift samlevers børn kan ikke få børnepension.

Er dine børn undfanget efter, at du er gået på pension, eller ved kunstig insemination efter din død, har de ikke ret til børnepension.