Studerer

Som lægestuderende kan du også være medlem af Lægernes Pension. 

Du bliver automatisk medlem af Lægernes Pension, hvis du arbejder som lægestuderende under en kollektiv overenskomst indgået af FADL. Du kan også blive medlem af Lægernes Pension, hvis du har studierelevant arbejde, hvor der ikke indbetales til en anden obligatorisk pensionsordning.

Så længe du studerer, er du opsparingsmedlem. Det betyder, at du ikke har en pensionsforsikring med løbende udbetalinger, hvis du bliver invalid eller dør.

Hvis du dør, bliver det opsparede beløb brugt til at købe pension til din ægtefælle/samlever eller børn under 21 år. Efterlader du dig ikke sådanne pårørende, bliver beløbet udbetalt til dit bo.

Når du bliver færdiguddannet som læge, bliver det opsparede beløb brugt til at forhøje din pension.

FADL har indgået aftale med Danske Regioner om, at der skal indbetales pensionsbidrag for dig, når du som lægestuderende arbejder som lægevikar, sygeplejevikar eller ventilatør. Din arbejdsgiver skal også indbetale en procentdel af grundlønnen, hvis du arbejder som sygeplejevikar, ventilatør eller lægevikar. Der indbetales ikke pensionsbidrag af diverse tillæg, fx for aften-, nat- eller weekendarbejde.

FADL/SUL har indgået aftale med Finansministeriet om, at der skal indbetales pensionsbidrag for lægestuderende, der arbejder som undervisere, studievejledere, studentermedhjælpere, demonstratorer eller præparatfremstillere. Arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidrag i henhold til overenskomsten.

Kontakt din arbejdsgiver, FADL’s vagtbureau eller FADL's Hovedforening, hvis du har spørgsmål til størrelsen af pensionsindbetalingerne.

Du kan godt frivilligt indbetale en større procentdel, op til 100 pct., af din løn til ordningen, hvis indbetalingen sker via din arbejdsgiver. Det er dog ikke sikkert, at du kan få arbejdsgiveren til at indbetale ekstra, og arbejdsgiveren er ikke forpligtet til det. Du kan ikke selv indbetale til ordningen i Lægernes Pension, så længe du er opsparingsmedlem, men du kan oprette en aldersopsparing eller en ratepension i Lægernes Bank.

Hvis du tidligere har indbetalt til en obligatorisk pensionsordning, kan du kontakte Lægernes Pension og få at vide, om din gamle pensionsordning kan overføres til din nye ordning. Du skal være opmærksom på, at hvis du har en forsikring på din gamle ordning, bortfalder den, hvis beløbet overføres. Hvis der er gået mere end tre år, siden du sidst indbetalte til din gamle ordning, kan der være omkostninger ved at overføre ordningen.

Som lægestuderende forrentes din opsparingskonto med 4,25 pct. før skat i 2022. Denne samlede rente – kontorenten – består af en grundlagsrente og en rentebonus. Rentebonus og kontorente fastsættes hvert år og afhænger af overskuddet i Lægernes Pension.

Du betaler et gebyr til Lægernes Pension for at administrere pensionsordningen på pt. 168 kr. årligt samt 3 pct. af indbetalingerne. Du får en del af de 3 pct. tilbage, hvis de reelle administrationsomkostninger bliver lavere end forventet. Det kaldes administrationsbonus. For 2022 tilbagebetales 1,6 pct. i administrationsbonus. Som udgangspunkt bruger vi administrationsbonus og rentebonus til at betale gebyret på 168 kr. pr. år. Hvis bonus er mindre end gebyret, vil forskellen blive modregnet i din bonus i kommende år – eller blive fratrukket, hvis du får indeståendet på opsparingskontoen udbetalt. Hvis bonus er større end gebyret, vil bonus forhøje saldoen på opsparingskontoen.

I Min pension kan du se de omkostninger, der trækkes fra din ordning.

Hvis du udmelder dig af lægestudiet, kan du få din opsparing udbetalt fratrukket et evt. gebyr. Du skal betale en afgift til staten på 60 pct. af opsparingen. Husk at meddele Lægernes Pension, hvis du udmelder dig af lægestudiet.

Hvis du er udenlandsk statsborger og varigt flytter herfra, kan du også få udbetalt din opsparing. Også i den situation skal du betale et evt. gebyr og en afgift til staten på 60 pct.

Som lægestuderende har du adgang til Lægernes Bank, hvor du blandt andet kan få en studiekonto med kredit og attraktive renter.

Bliv kunde