Investeringer

Lægernes Pension investerer pensionsformuen i forskellige investeringsaktiver. Hvordan investeringen rent faktisk fordeler sig afhænger af, hvilken pensionsordning du har. 

Læger, der blev medlem før 2023, har typisk TraditionelPension. Få har både TraditionelPension og GarantiPension. Nogle har valgt at indbetale ekstra til Supplerende Livrente. Alle tre pensionsordninger har gennemsnitsrente, hvor afkastet det enkelte år bliver fordelt over flere år.

Blev du medlem efter 1. januar 2023, eller er du studerende, har du FleksibelPension. FleksibelPension har markedsrente, så du løbende får det afkast, investeringerne giver. Du kan vælge, om din investeringsrisiko skal være lav, middel eller høj.

Herunder kan du se, hvordan investeringen fordeler sig på forskellige aktiver i din pensionsordning.