Afkast

Afkastet udgør det meste af det, du får udbetalt som pensionist. 

Afkastet har stor betydning for, hvad du får, når du bliver pensionist. For en læge, der går på pension i dag, stammer en tredjedel af pensionen fra det, der er indbetalt til pension. Resten stammer fra afkastet.

Det er vores mål, at afkastet over en årrække skal være blandt den bedste tredjedel i branchen. Uanset om man måler på få eller flere år, lever vi op til målsætningen.

Her kan du se, hvordan afkastet er sammenlignet med andre.     

Afkast for gennemsnitsrenteprodukter (N1)

2022


10 år


Lægernes Pension

-11,3%
5,6%

Sektoren (gns.)

-13,1%
3,7%

Kilde: Selskabernes årsregnskaber 2022

Afkast i procent
(før pensionsafkastskat)

31. december 2022

Benchmark 3)

Afkast for gennemsnitsrenteprodukter 1)

-11,3

Afkast af investeringsaktiver 2)

-10,4 -12,4

1) Det officielle nøgletal for afkast (N1)

2) Investeringsaktiverne udgør langt størstedelen af de samlede aktiver. Investeringsaktiverne er den del af formuen, som er investeret for at skabe et langsigtet konkurrencedygtigt afkast.

3) Benchmark er udtryk for markedsafkastet ved en tilsvarende sammensætning af aktiver. Det gør det muligt at sammenligne Lægernes Pensions opnåede afkast med, hvordan markedet har udviklet sig i samme periode.