Omkostninger

Lægernes Pension har samdriftsfordele ved at drive både pensionskasse og bank for medlemmerne. Det giver lave omkostninger.

Målet er, at vores omkostninger skal være lavere end gennemsnittet af branchen. Gennem flere år har Lægernes Pension haft de laveste omkostninger i sektoren i forhold til de samlede pensionsindbetalinger. Målt på omkostninger pr. medlem placerer Lægernes Pension sig bedre end gennemsnittet.    

Omkostninger i 2022                                               

Pct. af hensættelser

Kr. pr. medlem

Lægernes Pension

0,03 566

Sektoren (gns.)

0,17 697

Kilde: Selskabernes årsregnskaber 2022