Fra afkast til kontorente

Afkastet af pensionskassens investeringer kan svinge fra år til år, mens vi tilstræber, at den kontorente, som fordeles til medlemmer med TraditionelPension er mere stabil.

Her kan du se sammenhængen mellem markedsafkastet og den kontorente, som du får tilskrevet på din pensionsordning TraditionelPension.