ÅOP

Har du din pension hos os?

Så kan du i stedet se de præcise omkostninger for din ordning i

Min pension

Til dig, der ikke har pension i Lægernes Pension

Omkostningsmåleren giver dig et indtryk af, hvad det koster at have en pensionsordning i Lægernes Pension, så du kan sammenligne med tilsvarende pensionsopsparinger i andre pensionsselskaber.

I beregningen indgår

  • Administrationsomkostninger
  • Investeringsomkostninger
  • Øvrige omkostninger

Der indgår både direkte og indirekte omkostninger. Det gælder også de indirekte omkostninger, der trækkes fra afkastet. Beregningerne er baseret på standardforudsætninger for i år og kan derfor afvige fra de faktiske årlige omkostninger. 

   

Dine oplysninger

Hvor meget har du sparet op på din pensionsordning indtil nu?

kr.

Hvor meget betaler du ind på din pensionsordning om året?

kr.

Kommer indbetalingerne fra din arbejdsgiver?


ÅOK og ÅOP er en standard for hele pensionsbranchen. Den tager dog ikke højde for, at en del af de betalte kroner sendes retur til medlemmerne i Lægernes Pension.

Hos mange pensionsselskaber betaler kunderne en årlig risikoforrentning til selskabet og selskabets ejere, så længe de sparer op. Lægernes Pension er ejet af medlemmerne, og risikoforrentningen kommer derfor tilbage til medlemmerne som et pensionisttillæg.

ÅOK og ÅOP her på siden viser derfor kun de omkostninger, som medlemmet reelt betaler for at få forvaltet sin pensionsopsparing. Dvs. uden den del af risikoforrentningen, som medlemmet får tilbage igen.

Har du den nye ordning med betinget garanti udgør omkostninger til investering en betydelig del af de samlede omkostninger. Det hænger sammen med, at en stor del af investeringen er placeret i aktiver, der typisk giver et højt afkast, men som samtidig er en dyrere form for investering end fx statsobligationer. Investeringen er tilrettelagt efter at skabe et så højt afkast efter omkostninger som muligt.

Det betyder dog ikke, at prisen er underordnet. Med Lægernes Pensions investeringsforening Lægernes Invest, der er en af de største i Danmark, er det nemmere og billigere for pensionskassen at forvalte sine investeringer og høste stordriftsfordele ved saminvestering med andre pensionskasser mv.

Som led i branchens fælles initiativ omkring åbenhed og gennemsigtighed dokumenterer Lægernes Pension i metodebeskrivelsen, hvordan omkostningerne fordeles til medlemmerne, og der offentliggøres selskabserklæring og revisionserklæring.

Du finder metodebeskrivelsen og opgørelsen af ÅOK og ÅOP for de seneste år herunder.