Gebyroversigt


TraditionelPension FleksibelPension

Livsvarig livrente
(under afvikling)

LR 1)

Livsvarig livrente

LL 2)

Administrationsgebyr

(almindeligt)

648 kr. årligt

648 kr. årligt

72 kr. årligt

324 kr. årligt

Administrationsgebyr

(lægestuderende, opsparingsmedlemmer)

- 204 kr. årligt

-

-

Administrationsgebyr

(pensionister)

648 kr. årligt

648 kr. årligt

72 kr. årligt

324 kr. årligt

Administrationsfradrag  af indbetalingerne 3)

1,0 pct.

(0,0 pct.)

-

-

-

Gebyr for §53 A medlemskab

(til §53 A indbetalinger)

648 kr. årligt

648 kr. årligt

-

-

Gebyr ved omlægning af udbetalingsperiode

-

-

750 kr.

-

Gebyr for overførsel til udenlandsk konto 4)

20-50 kr. pr. overførsel

-

20-50 kr. pr. overførsel

20-50 kr. pr. overførsel

Gebyr for tilbagekøb (maksimalt) 5)

625 kr.

0 kr.

-

1.000 kr.

Opdeling af pension til (fx efterløn)

1.000 kr.

-

-

-

Diverse efter forbrug af arbejdstid (fx fremfinding af oversigt over gamle indbetalinger)

1.000 kr. pr. time

1.000 kr. pr. time

-

1.000 kr. pr. time

Gebyr for omvalg med helbredsoplysninger

1.750 kr. -
Gebyr for skift af investeringsprofil - o kr. - -

Gebyret fradrages i pensionshensættelsen med mindre andet er nævnt.

1) Omfatter indskud til ophørende livrenter foretaget fra 2005-2009.

2) Omfatter indskud til livsvarig livrente foretaget fra 2015.

3) Fratrækkes indbetalingen (Er indbetalingen mindre end det forudsatte medlemsbidrag, beregnes fradraget af det forudsatte medlemsbidrag). Ved udbetaling af pension tilbagebetales ca. 1 pct.point af gebyret som pensionsbonus.

4) Der sker kun én overførsel, selvom der udbetales pension fra flere afdelinger. Gebyret fradrages i pensionen efter skat.

5) Der opkræves kun gebyr i det omfang, der er gæld til egenkapitalen vedr. tidligere administrationsgebyrer. Gebyret fradrages i tilbagekøbsværdien.