Obligatorisk ordning

Sådan dækker din ordning i Lægernes Pension dig, når du går på pension, bliver syg eller dør.

En pensionsordning i Lægernes Pension er obligatorisk og består typisk af:

  • livsvarig pension til dig
  • dækning ved invaliditet og visse kritiske sygdomme
  • pension til dine børn under 21 år, når du går på pension, bliver invalid eller dør.

Derudover skal du vælge imellem, om din ordning skal være med eller uden pension til din ægtefælle/samlever ved din død. 

Vi vælger for dig, hvis du ikke gør det selv

Når du bliver medlem af Lægernes Pension som færdiguddannet læge, skal du vælge pensionsordning. Hvis du intet gør, får du som udgangspunkt ordning med 10-årig ægtefællepension. Der gælder særlige regler, hvis du senere vil skifte ordning.

Er du fyldt 65 år, når du bliver medlem, kan du ikke selv vælge ordning, men får ordning med 10-årig ægtefælle-/samleverpension.

Pensionsordning med ægtefælle-/samleverpension er fortrinsvis til dig, der er gift eller har en samlever.

Du betaler selv for ægtefællepensionen, og pengene tages af din egen pension og invalidepension. Du kan vælge mellem en tidsbegrænset eller en livsvarig ægtefællepension:

  • Vælger du ordningen med 10-årig ægtefællepension, bliver din egen pension 11-13 pct. mindre end en pensionsordning uden ægtefællepension.
  • I en pensionordningen med livsvarig ægtefællepension bliver din egen pension 17-20 pct. mindre end en pensionsordning uden ægtefællepension.

Der gælder særlige betingelser for udbetaling af ægtefælle-/samleverpension.

Læs mere her

   

Indbetalinger før 1993
Hvis der er blevet indbetalt til din ordning før 1993, og du ikke har valgt om til ny ordning på betinget grundlag i 2009, 2012 eller 2015, er der automatisk tilknyttet en pension til din ægtefælle eller samlever i tilfælde af din død. Denne pension kan du ikke vælge fra eller ændre.

Hvis du har valgt om til ny ordning i 2009 eller 2012 og har valgt at genetablere ægtefællepensionen i 2015, kan den ikke senere vælges fra eller ændres. Det gælder også, hvis du har valgt om til ny ordning i 2015.

Hvis du har indbetalt til pension før 1993 og ikke har valgt om til ny ordning, har du mulighed for at konvertere en del af din løbende pension til en engangsudbetaling (alderssum).

Pensionsordning uden ægtefællepension indeholder en engangsydelse, som bliver udbetalt, hvis du dør, inden du er blevet pensioneret og inden folkepensionsalderen (dog mindst 67 år).

Ordningen er ikke kun til enlige, men kan også være relevant, hvis du er gift eller samlevende, men ikke har brug for ægtefælle- eller samleverpension, eller hvis betingelserne for udbetaling af samleverpension ikke er opfyldt.

Din pensionsordning omfatter også dækning ved visse kritiske sygdomme, hvis din pension beregnes ud fra mindst det almindelige medlemsbidrag. Nedsættes medlemsbidraget til under det niveau, ophører dækningen ved kritiske sygdomme. Medlemsbidraget kan fx blive nedsat ved jobskifte. I så fald vil vi orientere dig om det.

Dækningen ved visse kritiske sygdomme ophører også, når du fylder 70 år, og hvis du bliver invalidepensioneret eller går på delpension.

Hvis du er omfattet af dækning ved visse kritiske sygdomme, skal du være opmærksom på, at præmien for denne forsikring bliver betalt gennem den bonus, du får på din pensionsordning. Er bonus ikke stor nok til at betale præmien, vil det manglende beløb blive betalt af Lægernes Pensions ufordelte reserver som et lån. Dette lån vil så vidt muligt blive tilbagebetalt, hvis du senere får bonus på din pensionsordning.

Præmien for dækningen er skattepligtig og indberettes til Skat som B-indkomst.

Se forsikringsdækningen

I medlemsportalen MIN PENSION kan du altid få overblik over din pension i Lægernes Pension. Du kan fx se, hvilken ordning du har, hvor meget du har sparet op, og en prognose for hvad du vil få udbetalt, når du går på pension. Du får også overblik over, hvordan du er dækket, hvis uheldet er ude.

Desuden kan du beregne, hvad det vil betyde, hvis du skifter ordning, tegner Supplerende Invalidepension, indbetaler mere til pension, eller hvad konsekvensen bliver af at gå senere på pension. Du kan også se, hvilken rente du får, og hvad du betaler i omkostninger.

Du finder MIN PENSION via Log ind øverst her på hjemmesiden. Benyt dit MitID, så får du adgang til dine egne tal.

Når du bliver medlem af Lægernes Pension, kan du skifte ordning inden for det første år. Hører vi ikke fra dig, får du automatisk ordning med 10-årig ægtefællepension.

Blev du medlem inden 2015, fik du automatisk ordning med livsvarig ægtefællepension, som du efterfølgende kan have skiftet til en anden ordning.

Vil du skifte på et senere tidspunkt, gælder der særlige regler, som du kan læse om her: 

Skift ordning