Investering i klimaet

Vi bakker op om klimamålene i Paris-aftalen og er med i det FN-støttede klimainitiativ for investorer ”Net-Zero Asset Owner Alliance”. 

I kølvandet på Paris-aftalen besluttede Lægernes Pension i 2016, at investeringerne skal understøtte aftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til under to grader.

CO2-neutral målsætning
I 2021 tog vi endnu et stort skridt mod en CO2-neutral investeringsportefølje ved at blive en del af det FN-støttede samarbejde Net-Zero Asset Owner Alliance. Det betyder, at Lægernes Pension forpligter sig til at nå en netto CO2-udledning på nul fra alle investeringer senest i 2050. Vi støtter derfor også målsætningerne i Paris Aligned Investment Initiative startet af investornetværket The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), som Lægernes Pension har været medlem af siden 2016.

Klimaarbejdet har effekt
Vi investerer ikke i kulselskaber og selskaber, der udvinder olie fra tjæresand, og vi investerer op imod 5 procent af aktieinvesteringerne i ledende grønne selskaber. I 2020 øgede vi de grønne investeringer med 27 pct. og har nu grønne investeringer for mere end 7 mia. kr. Vi kan allerede nu måle, at klimaarbejdet har effekt. CO2-aftrykket fra vores børsnoterede aktieinvesteringer er mere end 40 pct. lavere end aktiemarkedet. 

Læs her, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og klimamål i investeringerne.