Investering i klimaet

Lægernes Pension bakker op om klimamålene i Paris-aftalen og siger farvel til olie- og gasselskaber. 

I kølvandet på Paris-aftalen besluttede Lægernes Pension i 2016, at investeringerne skal understøtte målet om at begrænse den globale temperaturstigning til under 2 grader. Siden da har vi ekskluderet selskaber med omsætning fra forskellige fossile aktiviteter, og i 2022 er der besluttet en ny strategi, som skærper kriterierne yderligere. 

Nu ekskluderes selskaber involveret i kul, olie og gas, hvis:

  • selskabet udvinder eller producerer olie eller gas
  • omsætningen fra udvinding af kul, dvs. omsætning fra kulminer er mere end 1 pct.
  • omsætningen fra kulbaseret energiproduktion, dvs. omsætning fra el- og varmeproduktion fra kulkraftværker er mere end 50 pct.
  • omsætningen fra olie- eller gasudvinding fra tjæresand eller i Arktis-området er mere end 5 pct.

Opfylder et selskab ikke kriterierne, bliver det ført på eksklusionslisten, og aktie- eller obligationsinvesteringen i selskabet bliver solgt. Undtaget er selskaber, hvor de fremtidige udledninger vurderes at være i overensstemmelse med Paris-aftalens reduktionskrav med en temperatur under 2 grader.

De nye klimakriterier har ført til, at Lægernes Pension har ekskluderet 110 olie- og gasselskaber fra sine investeringer.

Ok til grønne obligationer
Vi har fortsat mulighed for at investere i såkaldte grønne obligationer fra selskaber, som vi har ekskluderet. Grønne obligationer udstedes i henhold til internationale retningslinjer, som sikrer, at investeringen alene kan anvendes til finansiering af grøn teknologi. På den måde kan vi være med til at understøtte selskabernes omstilling til grøn energi. Fx ved at finansiere ny vind- og solenergi i et forsyningsselskab, som i dag får energien fra kulkraftværker.