Bygge bolig

Vi hjælper dig med dit byggeprojekt  - uanset om du skal bygge nyt eller bygge om.

Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt på den bolig, de allerede bor i. Vi medvirker gerne til at finansiere dit byggeri, og vi har her samlet nogle anbefalinger og gode råd, hvis du overvejer at gå i gang med et byggeprojekt.

Et godt resultat er i alles interesse

Når du bygger nyt eller bygger om, handler det – både for din og for bankens skyld – om at undgå, at byggeriet bliver dyrere, end der er råd til, eller at byggeriet bliver forsinket på grund af økonomiske problemer hos håndværker/entreprenør. Derudover skal de penge, du investerer i projektet, også give en forøget værdi af boligen.

Ting kan altid gå galt, men jo bedre du forbereder dig, jo større er chancerne for et godt resultat.

GODE RÅD NÅR DU VIL BYGGE

Advokat

Tilknyt en advokat, der kan hjælpe dig med kontrakter og sikre, at risikoovergangene er fornuftige for dig, herunder at forsikringsforholdene er i orden.

Aftaler

Få aftaler på skrift og indgå aldrig aftaler i tilknytning til sagen, uden din advokat har godkendt dem.

Byggesagkyndig

Benyt en byggesagkyndig rådgiver (arkitekt/ingeniør/bygningskonstruktør), der kan vurdere, om byggeprojektet hænger sammen rent byggeteknisk, og som sikrer, at entreprenøren hele tiden har udført mere arbejde, end han har fået betaling for. 

Entreprenør

Anvend en entreprenør frem for selv at indgå aftaler med de enkelte håndværkere.

Få entreprenøren til at stille en bankgaranti, der dækker udbedring af fejl og mangler.

Gør det selv-arbejde

Undlad ”gør det selv-arbejde”. Selvom du sparer nogle penge her og nu, kan det blive dyrt på længere sigt. 

Sort arbejde

Undgå ”sort arbejde”. Sort arbejde er ulovligt og er ikke dækket af nogen garantiordninger.

Forsikring

Tegn en byggeskadeforsikring – også når der er tale om en ombygning/renovering.

Finansiering

Få hele finansieringen på plads, inden du indgår aftaler om projektet, og sørg for at have en 'buffer'. Det bliver ofte dyrere, end man forventer.

Læs mere og hent dokumenter her