Andelsbolig

Køber du andelsbolig, kan vi hjælpe dig med finansieringen og give dig gode råd med på vejen.

Særligt i de større byer findes et stort marked for andelsboliger. Andelsboligmarkedet kan være vanskeligere at gennemskue end ejerboligmarkedet. Udover købsprisen og den månedlige boligafgift skal andelsboligforeningens og ejendommens økonomi undersøges, før du kender den reelle pris. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i andelsboligforeningens økonomi, inden du køber. Det kan vi hjælpe dig med.

Lån, kredit og afdragsfrihed

Der findes ikke realkreditlån til andelsboliger. I stedet kan du finansiere din andelslejlighed i banken.

I Lægernes Bank kan du vælge mellem lån, som du betaler af på hver måned, eller kredit med afdragsfrihed. Det afhænger af dit behov og din økonomi. 

  Her er nogle af de forhold, som vi kan hjælpe dig med at undersøge:

  1. Hvilken vurdering baserer andelsboligprisen sig på? Hvis der er taget udgangspunkt i en vurdering, da ejendomspriserne var på toppen, kan du risikere at overtage et prisfald, der ikke er udløst endnu.
  2. Er prisen passende? Vi sammenligner prisen på din andelsbolig med tilsvarende ejerbolig i samme område. Så risikerer du ikke at købe en andelslejlighed, som er for dyr i forhold til en ejerbolig.
  3. Hvilke lån har andelsforeningen finansieret sig med? Variable og/eller afdragsfrie lån kan betyde stigende boligafgift på et senere tidspunkt. 
  4. Hvilke planlagte renoveringer/renoveringsbehov har ejendommen? Er der afsat penge til vedligeholdelse af ejendommen? Renoveringer kan betyde uventede stigninger i boligafgiften. Hvis der skal laves forbedringer eller større vedligeholdelsesarbejder, bliver det besluttet på generalforsamlingen, så sørg for at få referatet derfra.
  5. Hvilke udgifter kommer oveni? Der er en række udgifter forbundet med at eje en ejendom, også selvom den ejes i fællesskab. Det er fx ejendomsudgifter som skatter, renovation, forsikring, vicevært m.m. Summen af udgifterne fordeles på alle andelshaverne, typisk efter boligens størrelse, og betales hver måned som din boligafgift. Virker boligafgiften meget lav, kan det være fordi erhvervslejere er med til at betale for ejendommens udgifter. Det er selvfølgelig rart, men giver også risiko for stigning i boligafgiften. Hvis en erhvervslejer fraflytter, og lokalerne ikke kan genudlejes straks, vil andelsboligforeningen mangle indtægten, som må dækkes af de andre andelshavere.
  6. Hvilke krav og regler har foreningen? Alle foreninger har egne vedtægter og husorden, så det er vigtigt at læse dem grundigt igennem og tage stilling til, om der er forhold, der strider imod det, du ønsker som køber. Fx kan det være et krav, at andelshaveren selv skal bo i andelsboligen og derfor ikke kan udleje den. Hvis du er i tvivl, så spørg andelsboligforeningens bestyrelse eller administrator.
  Vi råder dig til at kontakte en boligadvokat, som kan gennemgå boligaftalen og handlens dokumenter.

  Loven bestemmer, at du selv skal lægge en udbetaling på mindst 5 procent, når du køber en andelsbolig. Resten kan du låne hos os.

  Andelsbolig finansieres med banklån, da man ikke kan få realkreditlån til andelsboliger. Vi tilbyder andelsboliglån eller -kredit til en meget fordelagtig rente:

  • Andelsboliglånet kan løbe op til 30 år, og du betaler af på lånet med et fast beløb hver måned.
  • Andelsboligkreditten kan løbe op til 30 år og fås med 10 års afdragsfrihed. Du kan bruge kreditten som din lønkonto og frit indsætte og hæve på kontoen op til kreditmaksimum.

  Vi skal kende din økonomi for at låne dig penge. Vi har derfor brug for dine seneste tre lønsedler, seneste årsopgørelse fra Skat, kontooversigt fra evt. anden bank, budget for dine faste udgifter og materiale om andelsboligen.  

  Når du låner til en andelsbolig, får vi ejerpantebrev i boligen som sikkerhed. Løber lånet i 30 år, skal ejerpantebrevet være lige så stort som lånebeløbet. Vælger du, at det kun skal løbe i 20 år, kan ejerpantebrevet blot være på 70 procent af lånets størrelse. Ejerpantebrevet bliver tinglyst som sikkerhed for lånet/kreditten. 

  Det er ikke altid, at du har mulighed for at vælge andelsboligkredit med afdragsfrihed. Det afhænger bl.a. af, hvor meget luft du har i økonomien.

  Andelsboliglånet/kreditten kan indfries helt eller delvist før tid uden omkostninger for dig.

  Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af andelsboliglånet/kreditten, kan kreditten opsiges til øjeblikkelig betaling. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke overholder betalingerne.