FleksibelPension vs TraditionelPension

Her får du overblik over de vigtigste forskelle mellem den nye pensionsordning FleksibelPension og TraditionelPension, som medlemmerne typisk har i dag.

FleksibelPension TraditionelPension
Afkast Din pensionsordning har markedsrente, og pensionsopsparingen får løbende det afkast, som investeringerne giver. Du kan skrue op eller ned for din investeringsrisiko efter behov. Investeringsrisikoen bliver desuden aftrappet i takt med, at du bliver ældre. Din pensionsordning har gennemsnitsrente, og afkastet bliver fordelt over flere år. Du kan ikke selv bestemme din investeringsrisiko.
Pension Du får både livsvarig pension og ratepension, der er tidsbegrænset. Du får kun livsvarig pension.
Når du dør Hvis du dør inden pensionering, får dine efterladte udbetalt en sum fra din livsforsikring. Du kan skrue op og ned for beløbet. Hvis din pensionsopsparing har vokset sig større end livsforsikringen, får dine efterladte i stedet udbetalt pensionsopsparingen. Når du dør, udbetales en løbende pension til din ægtefælle/samlever. Har du fravalgt ægtefælle/samleverpension udbetales i stedet en mindre sum til dine efterladte, hvis du dør inden pensionering. Du kan ikke skrue op og ned for beløbets størrelse.
Hvem får pengene

Du kan tilgodese flere (fx også børn), hvis du ikke selv får gavn af pensionen.


Du har som udgangspunkt ægtefælle/samleverpension, som du kan fravælge. Har du fravalgt ægtefælle/samleverpensionen, udbetales i stedet en mindre sum ved din død inden pensionering, som kan tilgodese flere (fx børn).
Tilpasse dækning Du har som standard en større forsikringsdækning, hvis du dør eller ikke kan arbejde pga. sygdom - og du kan skrue op eller ned for den efter behov.

Du kan ikke skrue op eller ned for din standardforsikringsdækninger. I stedet kan du købe Supplerende Invalidepension.

Udvikling i dækning Dine forsikringsdækninger, hvis du dør eller ikke kan arbejde pga. sygdom, stiger som udgangspunkt automatisk i takt med, at din løn stiger. Så risikerer du ikke, at din forsikringsdækning bliver udhulet med årene i forhold til din løn. Dine forsikringsdækninger, hvis du dør eller ikke kan arbejde pga. sygdom, stiger i takt med, at din løn stiger, men på en mindre transparent måde.
Mere til pension Du kan spare mere op til din tid som pensionist, uden at forsikringsdækningen også stiger.
Indbetaler du mere til din pensionsordning, bliver din forsikringsdækning også større. Vil du kun spare mere op til din tid som pensionist, skal du i stedet indbetale på en Supplerende Livrente.
Udsving i pension
Det, du får udbetalt i pension, kan svinge mere fra år til år i takt med, at dit afkast svinger. Det, du får udbetalt i pension, er mere stabilt fra år til år. Det samme er det afkast, du får tildelt hvert år som kontorente.