Aktiesparekonto

Med en Aktiesparekonto kan du investere din opsparing i aktier på attraktive skattevilkår. 

En Aktiesparekonto er en ny investeringsform, der skal gøre det enklere og mere attraktivt for dig at investere i aktier. Med Aktiesparekontoen betaler du mindre i skat, end hvis du investerer frie midler i aktier. Derudover er det lettere for dig at opgøre dine gevinster og tab overfor Skat. Vi gør det nemlig for dig.

Aktiesparekontoen består af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du kan indsætte op til 135.900 kroner (2024-sats) i alt på kontoen, som du derefter kan investere i aktier eller aktiebaserede investeringsforeninger.

Har du indsat penge på Aktiesparekontoen i 2023, er det saldoen på kontoen inklusiv depotværdien pr. 31. december 2023, der bestemmer, hvor meget ekstra du kan indsætte. Var saldoen på kontoen fx 10.000 kroner og depotværdien 30.000 kroner ved årsskiftet, kan du indsætte yderligere 95.900 kroner.

Du kan alene investere frie midler med en Aktiesparekonto. Dvs. ikke pensionsmidler eller midler i en virksomhed. 

Aktiesparekontoen er et initiativ fra den danske regering til at fremme aktiekulturen i Danmark. 

Når du investerer

I netbanken kan du selv sammensætte og overvåge dine investeringer. Du kan købe og sælge værdipapirer, og du kan følge med i den daglige værdi af dine investeringer og beregne afkastet.

Du skal være klar over, at din investering kan tabes helt eller delvist, når du investerer i aktier. Vi anbefaler dig derfor, at du sørger for en fornuftig risikospredning på dine aktieinvesteringer. Det får du nemmest ved at investere via en investeringsforening. 

Inden du går i gang med at investere selv, anbefaler vi, at du læser vores råd om investering her på hjemmesiden. 

Her kan du se de væsentligste forskelle i forhold til investering i aktier med frie midler.   

  Aktiesparekonto Investering af frie midler i aktier
Beskatning Lagerbeskatning (skatten betales af gevinster på alle aktier, du har ejet i løbet af året) Realisationsbeskatning (skatten betales af gevinsten ved salg af aktien)
Skattesats 17 procent

27 procent for aktieindkomst op til 61.000 kr. og 42 procent for beløb derover (2024-sats)

Højeste indskud 135.900 kroner (2024-sats) Ingen grænse

Alle privatpersoner, der er skattepligtige i Danmark kan oprette en Aktiesparekonto. Der må kun oprettes én konto pr. person.

Med en Aktiesparekonto kan du investere i børsnoterede danske aktier og aktiebaserede investeringsforeningsbeviser, som udlodder udbytter. 

Vær opmærksom på, at du ikke kan investere midlerne i aktiebaserede investeringsforeninger, der er akkumulerende, med mindre de er aktieindkomstbeskattede. 

Lægernes Bank samarbejder med Lægernes Invest, som har en række forskellige aktiebaserede afdelinger, som du kan investere i med Aktiesparekontoen. Du finder flere oplysninger om Lægernes Invest her.

Skatten på afkastet fra Aktiesparekontoen er 17 pct.

Den opgøres ved årsskiftet efter lagerprincippet. Det vil sige, at du årligt bliver beskattet af gevinster både på værdipapirer, du har solgt i løbet af året, og på værdipapirer, som du stadig ejer. Lægernes Bank sørger for at trække beløbet på kontoen til betaling af skatten. Det svarer til den måde, vi opgør og betaler skat af din pensionsopsparing.