Invester selv?

Du kan vælge selv at stå for dine investeringer i Lægernes Bank.

I Lægernes Bank kan du handle med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer (undtagen udenlandske værdipapirer). Du kan frit købe og sælge værdipapirer. For pensionsmidler er der dog en lovmæssig begrænsning på, at du højst må investere 20 pct. af opsparingen i et enkelt selskab. 

Inden du begynder at udvælge de enkelte investeringer, er der en række vigtige forhold, du bør tage stilling til, og som er afgørende for den investeringsstrategi, du bør følge. Det drejer sig om investeringens formål, hvor længe pengene skal være investeret, og hvor stor risiko du er villig til at løbe. Det udgør tilsammen din investeringsprofil.

Brug netbanken

I netbanken kan du selv sammensætte og overvåge dine investeringer. Du kan købe og sælge værdipapirer, og du kan følge med i den daglige værdi af dine investeringer og beregne afkastet.

Du kan få opbevaret dine værdipapirer på depot i Lægernes Bank.  

Det gælder værdipapirer som børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer (undtagen udenlandske værdipapirer).