Investorbeskyttelse

Investerer du i værdipapirer, gælder der regler på området, som skal beskytte dig som investor.

Når vi rådgiver dig om investering, skal vi oplyse om forskellige forhold, så du forstår risikoen ved investering. Vi skal desuden have flere ting at vide om dig for at kunne lægge den bedste investeringsstrategi for dig. Reglerne om investorbeskyttelse er bestemt af det såkaldte MiFID-direktiv.

Vores kendskab til dig

Vi tager udgangspunkt i din personlige investeringsprofil, som du laver i netbanken. Investeringsprofilen tager højde for forskellige forhold, fx hvad formålet er med din investering, og hvornår du skal bruge pengene. Din økonomiske situation og risikovillighed indgår også i profilen, ligesom dit kendskab  til værdipapirer og andre finansielle produkter gør.

Først når vi kender din samlede investeringsprofil, kan vi komme med forslag til din investeringsstrategi.

Dit kendskab til investering og vores rådgivning af dig

Vi skal også sørge for, at du forstår, hvad det vil sige at investere i værdipapirer og den risiko, du løber ved at gøre det. Du skal have at vide, hvilke produkter vi rådgiver om, og hvordan vi håndterer mulige interessekonflikter. Vi skal informere dig om, hvad det koster dig, og hvad vi gør for at handle værdipapirer, så det giver det bedst mulige resultat for dig. Har du Porteføljepleje, får du løbende afkastrapporter, så du ved, hvordan det går med din investering.

Læs mere, om alt det du skal vide som investor, her på siden og i den investeringsaftale, du laver med os.

Når du investerer selv

Du har mulighed for selv at købe og sælge simple værdipapirer uden at få rådgivning af Lægernes Bank. Simple værdipapirer er fx børsnoterede danske aktier, obligationer og investeringsbeviser.


Nedenfor er tidligere Best Execution rapporter tilgængelige. Fra 2023 har pengeinstitutterne ikke længere pligt til, at udarbejde og offentliggøre disse årlige rapporter (RTS 28). Den vil derfor ikke længere blive offentliggjort på bankens hjemmeside.