Lægernes Invest

Lægernes Invest giver Lægernes Pension stordriftsfordele.

Lægerne har sin helt egen investeringsforening, som hedder Lægernes Invest (LI). Denne forening bliver anvendt af både medlemmer af Lægernes Pension og kunder som får overvåget deres investeringer af Lægernes Bank. 

Lægernes Invest er en fællesbetegnelse for Investeringsforeningen Lægernes Invest og Kapitalforeningen Lægernes Invest. Investeringsforeningen gør det nemmere og billigere for Lægernes Pension at forvalte sine investeringer og høste stordriftsfordele ved saminvestering blandt andet med andre pensionsselskaber.

Lægernes Invest blev etableret i 2004.  

Lægernes Pension investerer en stor del af formuen via Lægernes Invest (LI). Kunderne i Lægernes Bank investerer via Porteføljepleje også i LI.

Ønsker du at handle på egen hånd, så stiller Lægernes Bank også en række LI afdelinger til rådighed. Vi tilbyder handel uden kurtage, og opkræver heller ikke depotomkostninger for beholdninger i LI.

Lægernes Invest er fokuseret på at holde et lavt omkostningsniveau og betaler ikke formidlingsprovision i forbindelse med salg og rådgivning. 

Lægernes Bank rådgiver som udgangspunkt kun om investeringsprodukter fra Investeringsforeningen Lægernes Invest. Rådgivningen er derfor begrænset til udvalgte produkter og er ikke uafhængig.

Lægernes Invest samarbejder med Lægernes Bank om distribution og markedsføring. Lægernes Invest har aftale med Lægernes Bank om markedsføring af foreningens afdelinger. Banken modtager ikke provision herfor.

Lægernes Bank rådgiver foreningen om valg og overvågning af forvaltere til de forskellige afdelinger samt overvågning af foreningens øvrige samarbejdspartnere, som blandt andet omfatter investeringsforvaltere, depotselskab og forvaltningsselskab. Samarbejdet omfatter også rådgivning om og overvågning af foreningens politik for ansvarlige investeringer. Banken modtager rådgivningshonorar. Rådgivningshonoraret differentieres alt efter om den pågældende afdeling forvaltes aktivt eller passivt. Overvågnings- og opfølgningsprocedurerne for aktivt forvaltede afdelinger er mere omfattende, hvorfor de samlede omkostninger på aktivt forvaltede afdelinger er højere end passivt forvaltede afdelinger.

Enkelte større investorer (lægefaglige-foreninger) modtager refusion fra det rådgivningshonorar, som banken modtager. Det skyldes, at deres investerede formue medvirker til at reducere omkostningerne til investeringsforvaltning, depotselskab og forvaltningsselskab til gavn for alle investorer i afdelingerne.

Alle afdelinger i investeringsforeninger kategoriseres under en af følgende artikler:

  • Artikel 6: Ikke bæredygtigt produkt
  • Artikel 8: Delvist bæredygtigt produkt
  • Artikel 9: Fuldt bæredygtigt produkt

Kategoriseringen afspejler graden af bæredygtighedshensyn i produktet og fastsætter hvilke oplysningsforpligtelser produktet er underlagt. Kategoriseringen er ikke en mærkningsordning, men har til formål at skærpe oplysningsforpligtelser i takt med at graden af bæredygtighedshensyn øges i produktet.

På hjemmesiden for Lægernes Invest, kan du læse mere om, hvordan de enkelte afdelinger er kategoriseret.