Investeringsprofil

Inden du investerer, skal du kende din investeringsprofil. Den er afgørende for den investeringsstrategi, du skal følge.

Inden du kommer i gang med Porteføljepleje er der en række vigtige forhold, du skal tage stilling til, og som er afgørende for den investeringsstrategi, du bør følge.  

Du skal tage stilling til disse forhold, der udgør din investeringsprofil:

 • Hvad er formålet med investeringen?
 • Hvornår skal du bruge pengene?
 • Hvor risikovillig er du?
 • Hvad er din evne til at løbe en risiko?
 • Hvor meget betyder bæredygtighed for dig?
 • Hvad er dit kendskab til og erfaring med at investere i værdipapirer?

Du laver din investeringsprofil i netbanken. Her får du også hjælp til at afdække din risikovillighed i form af en risikotest, der består af en række spørgsmål. Risikotesten giver et overordnet billede af, hvordan du har det med risiko ved investeringer.

Når du har klarhed over din investeringsprofil, kan du fastlægge en investeringsstrategi.

Det er vigtigt at definere et formål med sin investering. Det skyldes bl.a., at handel med værdipapirer beskattes forskelligt, alt efter om der er tale om opsparing til pension eller frie midler. Er du under virksomhedsordningen gælder der særlige begrænsninger for investering.

Vi skelner mellem disse formål:

 • Frie midler
 • Pension
 • Pension under udbetaling
 • Erhverv
 • Virksomhedsskatteordning.

Når du skal vurdere sammensætningen af din investering, bør du gøre dig klart, hvor lang tid du kan "undvære" pengene. Jo længere der er, til du skal bruge pengene, jo større andel af aktier kan du købe, da de korte kursudsving derfor ikke er så afgørende for den samlede forrentning. Samtidig bør dine obligationers løbetid afpasses til din investeringshorisont.

For en pensionsordning er det ikke tilstrækkeligt alene at fokusere på udbetalingstidspunktet. Det gælder særligt for ratepensioner, hvor udbetalingsperioden også bør medregnes. Der kan også være andre individuelle forhold, der skal tages højde for, fx anden opsparing og friværdi i bolig.

Du bør jævnligt vurdere, om den tidshorisont, du har investeret ud fra, fortsat gælder. I takt med, at du nærmer dig det tidspunkt, hvor du skal bruge pengene, bør du kontrollere sammensætningen af dine papirer. For eksempel er det ofte en god ide at skifte en del af aktierne ud med obligationer, hvis du skal bruge pengene inden for få år.

Værdien af din investering svinger mere eller mindre, afhængigt af hvilke værdipapirer du har investeret i. Det er vigtigt, at du gør op med dig selv, hvor store udsving du er parat til at acceptere i løbet af din investeringshorisont. Jo større udsving du vil acceptere, jo større andel af aktier kan du købe.

Jo større betydning investeringen har for din samlede økonomi, jo mere forsigtig bør du være og dermed afholde dig fra at købe for mange aktier.

Din risikoevne afhænger blandt andet af, hvor lang din investeringshorisont er, og hvor stor din investering er i forhold til dine andre værdier som fx indkomst, forventet indkomst eller anden formue. Dvs. værdier, som ikke direkte bliver berørt, hvis din investering falder i værdi på kort sigt.

Dine investeringer kan være med til at fremme en bæredygtig udvikling. 

Fremme af bæredygtighed kan både ske ved at undgå visse investeringer, fx produktion af klyngebomber eller andre kontroversielle våben, eller ved at tilvælge investeringer, som bidrager til en bæredygtig udvikling af samfundet i overensstemmelse med EU’s kriterier for bæredygtighed, fx produktion af vindmøller eller grøn energi.

Lægernes Bank fremmer bæredygtighed i bankens investeringsprodukter under hensyntagen til at sikre kunderne et konkurrencedygtigt afkast. Det gøres bl.a. ved at fravælge virksomheder, hvis produkter eller adfærd ikke lever op til internationale retningslinjer for bæredygtighed og tilvælge virksomheder med bæredygtige aktiviteter.

Bæredygtighed i investeringer kan fremmes på forskellig vis og i forskelligt omfang med betydning for investeringens afkast- og risikoprofil. Det er derfor vigtigt, at du tager stilling til, hvor meget bæredygtighed betyder for dig i dine investeringer.

Dit kendskab til investering handler om, hvorvidt du har tilstrækkelig kendskab til at kunne overskue og forstå de risici, der er ved at investere i værdipapirer, som aktier, obligationer og investeringsforeninger.