Bæredygtighedsrelaterede oplysninger i Porteføljepleje

Porteføljepleje er omfattet af bankens politik for bæredygtighed og aktiv ejerskab. I politikken er der særlig fokus på at undgå visse investeringer. Det gælder investeringer i virksomheder, som producerer kontroversielle våben, tobaksprodukter og visse typer af fossil energi. Der investeres desuden ikke i virksomheder, som bryder med internationale retningslinjer, når det gælder miljø, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, anti-korruption eller selskabsledelsesforhold. Investeringer i aktier og virksomhedsobligationer er underlagt mål om at reducere CO2-udledningerne med hhv. 25 pct. og 30 pct. i 2024.

Der investeres ikke i lande, som enten er underlagt EU-sanktioner eller er optaget på EU’s sortliste på skatteområdet. Det samme gælder lande, som bryder med principper for god regeringsførelse.

For at efterleve retningslinjerne for bæredygtighed anvendes der virksomheds- og landeeksklusioner, aktivt ejerskab og bæredygtighedsbenchmarks.

Vi rapporterer løbende på overholdelse af bæredygtighedselementerne i investeringsretningslinjerne.

Herunder kan du se Produktinformation om bæredygtighed og de seneste bæredygtighedsrapporter for strategierne i Porteføljepleje.

Porteføljeplejestrategier                                                                Produktinformation om bæredygtighed Rapportering om bæredygtighed
90% obligationer/10% aktier Se produktinformation
Se rapport
70% obligationer/30% aktier Se produktinformation Se rapport
50% obligationer/50% aktier Se produktinformation Se rapport
30% obligationer/70% aktier Se produktinformation Se rapport

Har du Porteføljepleje under virksomhedsskatteordningen, finder du oplysningerne her:

Porteføljeplejestrategier - virksomhedsskatteordning (VSO) Produktinformation om bæredygtighed Rapportering om bæredygtighed
90% obligationer/10% aktier Se produktinformation
Se rapport
70% obligationer/30% aktier Se produktinformation Se rapport
50% obligationer/50% aktier Se produktinformation Se rapport
30% obligationer/70% aktier Se produktinformation Se rapport

Læs mere og hent dokumenter her