Prioritetskredit

Prioritetskredit er et fleksibelt supplement til realkreditlån.

En Prioritetskredit kan du bruge til det hele og få fleksibilitet i din økonomi. Du kan hæve op til kredittens maksimum med dit Visa/Dankort og betaler kun rente af det beløb, du skylder på kontoen. Benytter du kontoen til løn eller opsparing, har du fordel af, at gælden på kontoen bliver mindre. Det samme gør dine renteudgifter. 

Kreditten kan du anvende til alt det, du har brug for at finansiere - fx at sætte boligen i stand, købe lejlighed til børnene, ny bil til jer selv eller noget helt fjerde.

Kombiner med realkreditlån

Prioritetskreditten kan bruges som supplement til de traditionelle realkreditlån. Ofte er der penge at spare ved at kombinere realkreditlånet med Prioritetskreditten og slippe med en billigere bidragssats på realkreditlånet. 

Dine fordele

  • Du kan bruge den som lønkonto og frit hæve og sætte penge ind på kontoen
  • Du får Visa/Dankort til kontoen
  • Du betaler alene rente af det beløb, du skylder på kontoen
  • Der er intet kurstab ved kreditten, og du betaler heller ikke en bidragssats, som ved realkreditlån
  • Du kan låne op til 80% af værdien af boligen og 75% af fritidshuset - ligesom ved et realkreditlån
  • Du kan få op til 10 års afdragsfrihed.

Når banken udsteder et lån eller en kredit med pant i fast ejendom, skal samtlige ejere af boligen være låntagere. Hvis det er din ægtefælle, som ejer ejendommen, skal I altså begge optage lånet.

Som sikkerhed for lånet skal Lægernes Bank have pant i din ejerbolig. Det kan gøres med et ejerpantebrev i din ejendom. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at omlægge Prioritetskreditten til et realkreditlån, kan du under visse betingelser genbruge den variable del af tinglysningsafgiften (1,45 pct.).

Mere om lånepolitik

Prioritetskreditten kan indfries helt eller delvist før tid til kurs 100 uden omkostninger for dig.

Prioritetskreditten kan opsiges af Lægernes Bank med tre måneders varsel. Hvis vi opsiger kreditten, har du krav på at få en begrundelse.

Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af Prioritetskreditten, kan kreditten opsiges til øjeblikkelig betaling. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke overholder betalingerne.