Om investering

Uanset, hvad formålet er med din opsparing, kan pengene placeres på flere måder.

Alternativet til at have pengene stående på en konto er at investere dem i værdipapirer. Du kan vælge selv at stå for investeringen, eller lade bankens specialister klare det for dig.

Når du investerer, gælder det om at opnå et afkast, der står mål med den risiko, du vil løbe. For at du ikke løber en for stor risiko, eller må nøjes med et "for lille" afkast, er der nogle forhold, du bør tage stilling til, inden du investerer. Det gælder, uanset om du investerer på egen hånd eller overlader investeringerne til Lægernes Bank.

Overlade det til andre eller gøre det selv?

Det kræver tid og indsigt i de finansielle markeder at pleje sin investering. Du skal derfor allerførst gøre dig klart, hvor meget du interesserer dig for investering, og hvor meget tid du løbende vil bruge på at holde øje med dine investeringer. Det kan være spændende selv at sammensætte og pleje sine investeringer, men det kræver tid og indsigt i de finansielle markeder. Hvis ikke du har tid eller lyst, kan du lade banken investere og pleje din opsparing med udgangspunkt i dine personlige forhold. Det kalder vi Porteføljepleje.

Start med dig selv

Uanset hvordan du vælger at placere dine penge, er der en række forhold, du bør tage stilling til, og som er afgørende for den investeringsstrategi, du skal følge:

  • Hvad er investeringsformålet - pension, frie midler, selskabsmidler eller virksomhedsskatteordning?
  • Hvornår skal du bruge pengene?
  • Hvilken risikoprofil har du?

De forhold er en del af din investeringsprofil, som danner fundamentet for din investering.

Der gælder særlige regler, når man handler værdipapirer for pensionsmidler. Hovedreglen er, at værdien af værdipapirer udstedt af et selskab på købstidspunktet ikke må overstige 20 pct. af de samlede midler på din ratepension, kapitalpension og aldersopsparing. Dog må du gerne investere for 56.100 kr. i samme selskab i 2023. 

Denne 20 pct.-regel gælder ikke for disse værdipapirer:

  • Børsnoterede obligationer, herunder indeksobligationer, skatkammerbeviser og statsgældsbeviser, erhvervsobligationer udstedt eller garanteret af den danske stat eller andre EU/EØS-lande
  • Investeringsforeningsandele udstedt af investeringsforeninger, specialforeninger og erhvervsudviklingsforeninger, der omfattes af lov om investeringsforeninger.

Det betyder bl.a., at der ikke er begrænsninger for køb af beviser i investeringsforeningen Lægernes Invest.

Loven bestemmer, at du skal oplyse, hvor du er statsborger for at kunne handle værdipapirer. Reglen gælder fra 1. januar 2018. Efter den dato må vi ikke foretage investeringer for dig eller give dig adgang til at investere i netbanken uden at kende dit statsborgerskab.

Oplys os dit
statsborgerskab

Loven bestemmer, at din virksomhed skal have en LEI-kode (Legal Entity Identifier) for at kunne handle værdipapirer. 

Mere om LEI-kode

Det kan være relevant at opspare midler kontant, fx hvis tidshorisonten er kort, hvis din pensionsopsparing snart skal udbetales, eller hvis du ikke bryder dig om at løbe den risiko, der er ved at investere.

Investeringsrisikoen ved kontantplacering er minimal, men det må forventes, at afkastet over en vis periode vil være mindre, end hvis opsparingen var placeret i værdipapirer.

Læs mere og hent dokumenter her