Fakta om bæredygtighed i LB Puljeinvest

Investeringsretningslinjerne i LB Puljeinvest har til mål at skabe et konkurrencedygtigt afkast under hensyntagen til at fremme bæredygtighed i investeringerne. Retningslinjerne for bæredygtighed har særligt fokus på undgå visse investeringer. Det gælder investeringer i virksomheder, som producerer kontroversielle våben, tobaksprodukter og visse typer af fossil energi. Der investeres desuden ikke i virksomheder, som bryder med internationale retningslinjer når det gælder miljø, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, anti-korruption eller selskabsledelsesforhold. Investeringer i aktier og virksomhedsobligationer er underlagt mål om at reducere CO2-udledningerne med hhv. 25 pct. og 30 pct. i 2024.

Der investeres ikke i lande, som enten er underlagt EU-sanktioner eller er optaget på EU’s sortliste på skatteområdet. Det samme gælder lande, som bryder med principper for god regeringsførelse.

For at efterleve retningslinjerne for bæredygtighed anvendes der virksomheds- og landeeksklusioner, aktivt ejerskab og bæredygtighedsbenchmarks.

Vi rapporterer løbende på overholdelse af bæredygtighedselementerne i investeringsretningslinjerne.

Herunder kan du se Prospekt om bæredygtighed og de seneste bæredygtighedsrapporter for de enkelte puljer i LB Puljeinvest.

Puljer                                                  Prospekt om
bæredygtighed
Rapportering om
bæredygtighed
Korte obligationer
Se prospekt
Kommer senere
Lange obligationer Se prospekt Kommer senere
Indeksobligationer Se prospekt Kommer senere
Kreditobligationer Se prospekt Kommer senere
Danske aktier Se prospekt Kommer senere
Globale aktier Se prospekt Kommer senere
Kontant Ikke relevant Ikke relevant

Puljer        

Eksempler på fordeling                 

Prospekt om
bæredygtighed
Rapportering om
bæredygtighed
70% obligationer/30% aktier    Se prospekt Kommer senere
50% obligationer/50% aktier Se prospekt Kommer senere
30% obligationer/70% aktier Se prospekt Kommer senere