Bæredygtighedsrelaterede oplysninger i LB Puljeinvest

Investeringsretningslinjerne i LB Puljeinvest har til mål at skabe et konkurrencedygtigt afkast under hensyntagen til at fremme bæredygtighed i investeringerne. Retningslinjerne for bæredygtighed har særligt fokus på undgå visse investeringer. Det gælder investeringer i virksomheder, som producerer kontroversielle våben, tobaksprodukter og visse typer af fossil energi. Der investeres desuden ikke i virksomheder, som bryder med internationale retningslinjer når det gælder miljø, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, anti-korruption eller selskabsledelsesforhold. Investeringer i aktier og virksomhedsobligationer er underlagt mål om at reducere CO2-udledningerne med hhv. 25 pct. og 30 pct. i 2024.

Der investeres ikke i lande, som enten er underlagt EU-sanktioner eller er optaget på EU’s sortliste på skatteområdet. Det samme gælder lande, som bryder med principper for god regeringsførelse.

For at efterleve retningslinjerne for bæredygtighed anvendes der virksomheds- og landeeksklusioner, aktivt ejerskab og bæredygtighedsbenchmarks.

Vi rapporterer løbende på overholdelse af bæredygtighedselementerne i investeringsretningslinjerne.

Herunder kan du se Produktinformation om bæredygtighed og de seneste bæredygtighedsrapporter for de enkelte puljer i LB Puljeinvest.

Puljer                                                  Produktinformation om
bæredygtighed
Rapportering om
bæredygtighed
Korte obligationer
Se produktinformation
Ikke relevant
Lange obligationer Se produktinformation Se rapport
Indeksobligationer Se produktinformation Ikke relevant
Kreditobligationer Se produktinformation Se rapport
Danske aktier Se produktinformation Se rapport
Globale aktier Se produktinformation Se rapport
Kontant Ikke relevant Ikke relevant

Puljer        

Eksempler på fordeling                 

Produktinformation om
bæredygtighed
Rapportering om
bæredygtighed
70% obligationer/30% aktier    Se produktinformation Se rapport
50% obligationer/50% aktier Se produktinformation Se rapport
30% obligationer/70% aktier Se produktinformation Se rapport
Læs mere og hent dokumenter her